Được thông báo khi ai đó đăng ký nhận thông báo qua email về Lịch

Tháng 3 29, 2021


Tóm tắt:

Giờ đây, Google sẽ thông báo cho người dùng khi ai đó đăng ký nhận các bản cập nhật được thực hiện cho Google Calendar.

Khi chia sẻ lịch với những người khác, người dùng có tùy chọn đăng ký những thay đổi thực hiện trên lịch. Để tăng tính minh bạch cho chủ sở hữu lịch về những người có thể truy cập thông tin này, Google sẽ thông báo qua email nếu có một ai đó đăng ký để được chủ động thông báo về các sự kiện sắp tới hoặc bất kỳ thay đổi nào đối với các sự kiện hiện hữu và sự kiện mới trên lịch.

Google sẽ cho người dùng biết khi ai đó đăng ký bất kỳ thông báo nào như hiển thị trên hình về lịch 

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chia sẻ quyền đối với Lịch.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 22/3/2021.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng,) bắt đầu từ ngày 6/4/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech