Dynamic email trong Gmail (bản beta)

Tháng 4 04, 2019


Tính năng mới: Google đã mở một chương trình beta cho “dynamic email” trong Gmail. “Dynamic email” cho phép người gửi email tự nhúng AMP vào ngay trong email, giúp người dùng dễ thao tác hơn và luôn cập nhật email với thông tin mới nhất.

Ảnh hưởng: quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng: “Dynamic email” giúp email trở nên hữu ích và tương tác nhiều hơn trong Gmail. Email có thể được cập nhật để người dùng luôn luôn có được thông tin mới nhất, như xem các luồng nhận xét mới nhất từ Docs hoặc thực hiện các hành động, như điền vào biểu mẫu hoặc trả lời các nhận xét nội tuyến trực tiếp từ bên trong email.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: “Dynamic email” trong Gmail bản Beta hiện khả dụng dưới dạng tùy chọn tham gia cho tất cả khách hàng của G Suite. Quản trị viên có thể chọn tùy chọn tham gia bản beta bằng cách truy cập Admin console và điều hướng đến Ứng dụng > G Suite > Cài đặt cho Gmail > Cài đặt người dùng. Tại đây có thể chọn tùy chọn Bật “dynamic email”.

  • Người dùng cuối: Khi “dynamic email” được kích hoạt trong Admin console, người dùng sẽ bắt đầu thấy “dynamic email” từ những người gửi đã sử dụng AMP cho email.

Chi tiết bổ sung: Tính năng này hiện chỉ khả dụng trong Gmail trên web, sắp khả dụng trên thiết bị di động trong thời gian gần. Người gửi email muốn gửi “dynamic email” phải đăng ký với Google trước khi email xuất hiện đối với người dùng cuối. Vui lòng tham khảo thêm thông tin về cách “dynamic email” hoạt động với Vault.

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang triển khai dần (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 26/3/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai dần (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 26/3/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được TẮT theo mặc định và có thể được quản trị viên kích hoạt thông qua Admin console.

Nguồn: LVtech