Email động trong Gmail khả dụng trên Android và iOS

Tháng 12 05, 2019


Tóm tắt:

Trước đây, Google đã thông báo email động cho Gmail trên web. Chức năng này hiện đang được triển khai cho Gmail trên Android và iOS.

Email động mang lại sự phong phú và tính tương tác của trang cho thiết bị di động được tăng tốc (AMP), cho phép người dùng thực hiện hành động trực tiếp trong thư. Người dùng có thể trả lời nhận xét, trả lời cho một sự kiện, quản lý tùy chọn đăng ký và hơn thế nữa.

Nội dung của email động luôn được cập nhật, có nghĩa là người dùng có thể mở email và xem trạng thái cập nhật mới nhất của đơn đặt hàng thương mại điện tử hoặc các bài đăng tuyển việc làm mới nhất.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 21/11/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 21/11/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech