Email thông báo và vị trí mới để quản lý trung tâm thông báo dễ dàng hơn

Tháng 5 21, 2019


Tính năng mới:

Google đang thực hiện một số cải tiến cho trung tâm cảnh báo G Suite. Cụ thể:

 • Di chuyển vị trí quản lý cảnh báo cho các cảnh báo quản trị viên được xác định trước trong Admin console sang phần quy tắc do hệ thống xác định.
 • Thêm thông báo email tùy chọn cho nhiều cảnh báo hơn.

Ảnh hưởng: chỉ quản trị viên.

Tại sao sử dụng

Hy vọng rằng việc cải tiến này sẽ giúp quản trị viên xác định và giải quyết các vấn đề tiềm ẩn ảnh hưởng đến miền. Để tận dụng tối đa trung tâm cảnh báo, nên đăng ký bản beta được công bố gần đây, điều này sẽ giúp quản trị viên cộng tác và theo dõi trạng thái cảnh báo trong miền cũng như xử lý nhanh chóng thông tin chi tiết từ các cảnh báo liên quan.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động.

Thông tin bổ sung

Di chuyển vị trí quản lý cảnh báo

 • Các điều khiển quản lý cảnh báo đối với các cảnh báo được xác định trước có thể được tìm thấy trước đây trong Admin console > Báo cáo > Thông báo. Bây giờ sẽ ở trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Bảo mật > Trung tâm thông báo > Cài đặt (biểu tượng bánh răng).
 • Những cảnh báo quản trị được xác định trước bao gồm:
 • Sẽ không có thay đổi đối với bất kỳ cài đặt nào (cho dù cảnh báo email được bật hay tắt, hoặc danh sách người đăng ký email đối với bất kỳ cảnh báo nào) hoặc nội dung của cảnh báo. Google chỉ di chuyển nơi quản lý các cảnh báo. Cũng sẽ không có thay đổi về vị trí của các cảnh báo tùy chỉnh. Hiện tại, vẫn ở Admin console > Báo cáo > Thông báo.

Tùy chọn thông báo email đối với các cảnh báo khác

 • Google đã thêm tùy chọn để nhận thông báo qua email đối một số cảnh báo hiện có mà trước đó đã không có tùy chọn nhận email.
 • Những cảnh báo này bao gồm:
  • Đã khởi chạy quá trình xuất dữ liệu miền
  • Đã phát hiện thấy thư chứa phần mềm độc hại sau khi gửi
  • Mức tăng đột ngột về lượng spam do người dùng báo cáo, và những thông báo khác
 • Đối với mỗi cảnh báo, quản trị viên có thể chọn bật hoặc tắt và chỉ định địa chỉ email nào mà để gửi cảnh báo.
 • Các thông báo email sẽ được bật theo mặc định. Để thay đổi hoặc tắt thông báo qua email, quản trị viên có thể điều chỉnh tại Admin console > Bảo mật > Trung tâm thông báo (biểu tượng bánh răng) hoặc truy cập trực tiếp vào phần quy tắc do Hệ thống xác định.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: những tính năng này đã khả dụng đối với tất cả các tên miền.
 • Bản phát hành theo định kỳ: những tính năng này đã khả dụng đối với tất cả các tên miền.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Các tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech