G Suite Migrate ra mắt phiên bản beta

Tháng 3 12, 2019


Những thay đổi mới: Google đã ra mắt G Suite Migrate phiên bản beta. Sản phẩm mới này sẽ giúp quản trị viên đánh giá và lập kế hoạch cho các dự án di chuyển và di chuyển một lượng lớn nội dung có giá trị trực tiếp vào G Suite. G Suite Migrate được xây dựng trên công nghệ từ việc mua lại AppBridge của Google Cloud vào năm 2017.

Ảnh hưởng: chỉ quản trị viên.

Vì sao sử dụng: Với G Suite Migrate, quản trị viên có thể di chuyển một lượng lớn dữ liệu của doanh nghiệp/tổ cức một cách an toàn, giúp việc chuyển đổi sang G Suite trở nên dễ dàng hơn. Cụ thể, G Suite Migrate sẽ cung cấp hỗ trợ với:

  • Đánh giá - duyệt nhanh chóng các môi trường nguồn để giúp lập kế hoạch chính xác cho các mốc quan trọng của dự án và các điểm theo dõi.
  • Di chuyển - di chuyển nhanh chóng dữ liệu có giá trị từ nhiều nguồn khác nhau.
  • Theo dõi - xác định nhanh chóng tiến độ và tình trạng của dự án với chức năng ghi nhật ký chi tiết và tổng hợp chi tiết.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: để biết thêm chi tiết và cách đăng ký bản beta, hãy xem biểu mẫu này.
  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động.

Chi tiết ra mắt

Để ngăn chặn sự gián đoạn làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của người dùng cuối, G Suite Migrate duy trì mức độ trung thực cao cho nội dung được di chuyển từ các nguồn được hỗ trợ: Exchange, SharePoint, OneDrive và File Shares. Các phiên bản sau sẽ được hỗ trợ như một phần của phiên bản beta này:

  • Exchange: Exchange 2010, 2013, 2016 và Office 365.
  • Sharepoint: SharePoint 2010, 2013, 2016, SharePoint Online và OneDrive for Business.
  • File Shares:Windows File Servers, NAS, SAN, Chia sẻ mạng và kho lưu trữ NFS.

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech