G Suite và Google Cloud Identity Premium hiện hỗ trợ các ứng dụng lưu trữ mật khẩu đối với đăng nhập một lần

Tháng 10 24, 2019


Tính năng mới: 

Google giúp quản trị viên dễ dàng kích hoạt đăng nhập một lần cho hàng ngàn ứng dụng bổ sung không hỗ trợ các tiêu chuẩn xác thực hiện tại như SAML và OIDC. Sự kết hợp giữa hỗ trợ ứng dụng dựa trên tiêu chuẩn và lưu trữ mật khẩu sẽ cung cấp một trong những danh mục ứng dụng SSO lớn.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Google hỗ trợ đăng nhập một lần đối với các ứng dụng trong G Suite Marketplace, các ứng dụng hỗ trợ SAML hoặc OIDC như một cơ chế xác thực và các ứng dụng sử dụng LDAP để đăng nhập. Mặc dù giải pháp hiện hữu này hoạt động đối với nhiều ứng dụng, nhưng hiện có một số khách hàng dựa vào các ứng dụng không hỗ trợ các tiêu chuẩn này, còn những khách hàng khác lại sử dụng các ứng dụng không hỗ trợ liên kết đăng nhập một lần. Bản phát hành này cung cấp quyền truy cập chỉ với một cú nhấp chuột cho người dùng và một nơi duy nhất để quản trị viên quản lý, xem xét và kiểm soát.

Với lưu trữ mật khẩu, quản trị viên có thể:

  • Quản lý thông tin đăng nhập trong một không gian duy nhất,
  • Cho phép truy cập an toàn vào các thông tin được chia sẻ,
  • Quản lý quyền truy cập vào thông tin đăng nhập ứng dụng dựa trên thành viên nhóm, và 
  • Đăng nhập và truy cập các báo cáo về việc sử dụng thông tin đăng nhập trong tổ chức.

Người dùng cuối có thể xem và đăng nhập vào ứng dụng của họ chỉ với một cú nhấp chuột trong trang tổng quan của người dùng.

Làm thế nào để bắt đầu:

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 22/10/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 22/10/2019.

Phiên bản phát hành:

Bật / tắt theo mặc định:

  • Tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định

Nguồn: LVtech