Gắn dấu sao các cuộc trò chuyện yêu thích trong Google Groups

Tháng 10 24, 2020


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể đánh dấu các cuộc trò chuyện là mục yêu thích trong Google Groups mới. Để đánh dấu một mục yêu thích, chỉ cần nhấp vào biểu tượng dấu sao. Người dùng có thể truy cập các cuộc hội thoại có gắn dấu sao từ trình đơn điều hướng bên trái, giúp tìm kiếm nhanh chóng và dễ dàng. Khi gắn dấu sao một mục, mục đó sẽ xuất hiện dưới dạng mục yêu thích trong tài khoản của người dùng và không xuất hiện như một mục yêu thích đối với bất kỳ ai khác.

Tính năng này đã khả dụng trong các Google Groups cổ điển, nhưng vẫn chưa khả dụng trong Groups mới. Tìm hiểu thêm về Groups mới và quá trình chuyển đổi từ Groups cổ điển.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định. Không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách đánh dấu nhóm và bài đăng là mục yêu thích.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8/10/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education, Enterprise for Education và Nonprofits.

Nguồn: LVtech