Gặp gỡ tối đa 49 người trong Google Meet

Tháng 10 07, 2020


Tính năng mới:

Giờ đây, người dùng có thể nhìn thấy tối đa 49 người cùng lúc trong các tùy chọn bố cục tự động và xếp kề trong Google Meet.

Ngoài ra, Google đã thêm khả năng để người dùng tự xem bản thân như một ô trong cuộc gọi. Khi di chuột qua hình thu nhỏ của bản thân ở góc trên cùng bên phải, bây giờ người dùng sẽ thấy tùy chọn thêm hoặc xóa chính bản thân khỏi lưới. Những thay đổi này chỉ hiển thị với chính bản thân người dùng.

Có thể xem tới 49 ô dành cho người tham gia trong Google Meet

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Gặp gỡ nhiều người hơn cùng lúc có thể cải thiện tính năng động của các cuộc họp nhóm và lớp học lớn hơn. Cho dù đó là nhìn thấy phản ứng của mọi người đối với những nội dung đang được thảo luận hay dễ dàng theo dõi nhiều người trình bày hơn, tính năng này có thể giúp các cuộc họp trực tiếp và khuyến khích nhiều người tham gia hơn. Ngoài ra, việc tự thêm bản thân người dùng vào vai trò là một ô đầy đủ để người dùng tự cảm giác thoải mái hơn. Điều này có thể khiến người dùng cảm thấy giống như một phần của nhóm lớn hơn, đặc biệt là khi chụp ảnh màn hình.

Hy vọng rằng điều này sẽ giúp các cá nhân và nhóm cảm thấy gắn kết hơn khi không ở cùng nơi.


Thông tin chi tiết:

Tính năng này chỉ khả dụng trong Meet trên web. Theo mặc định, số ô tối đa sẽ thấy trong bố cục tự động là 9 ô và trong bố cục ô xếp là 16 ô.

Với lần ra mắt này, người dùng cũng sẽ có thể sử dụng thanh trượt để điều chỉnh số lượng ô mà nhìn thấy. Người dùng có thể muốn tăng mức tối đa khi có một nhóm lớn hoặc giảm số ô nếu có kết nối Internet yếu. Lưu ý rằng các điều chỉnh thanh trượt dành riêng cho từng cuộc họp, nó sẽ đặt lại giữa mỗi cuộc họp và sau đó có thể tùy chỉnh mỗi lần. Người dùng cũng có thể thấy ít ô hơn tùy thuộc vào kích thước cửa sổ của mình, vì các ô có sẵn sẽ điều chỉnh để vừa với màn hình.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: các tính năng này sẽ bị TẮT theo mặc định. Để thay đổi bố cục, hãy chọn Cài đặt > Thay đổi bố cục. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cách người dùng nhìn thấy chính bản thân trong cuộc họp

Thời gian triển khai:

Nhìn thấy 49 người:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ 15/9/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai hoàn toàn (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ 21/9/2020.

Tự nhìn thấy bạn

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng G Suite và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech.