Ghi chú về việc phát hành cho Drive File Stream và Backup and Sync

Tháng 2 28, 2018


Đầu năm nay, Google đã giới thiệu Drive File StreamBackup and Sync nhằm giúp người dùng dễ dàng truy cập các tập tin trên máy tính. Nhiều người dùng đã yêu cầu cách thức để theo dõi những thay đổi đối với hai sản phẩm này. Để đáp ứng nhu cầu của người dùng, Google đăng các ghi chú phát hành thường xuyên cho cả Drive File StreamBackup and Sync tại trang Trung tâm Trợ giúp. Những bài đăng này sẽ giúp người dùng luôn cập nhật và bổ sung cho mỗi phiên bản mới của cả hai sản phẩm. Google sẽ tiếp tục công bố những thay đổi lớn, vui lòng đón đọc thông tin G Suite để được cập nhật nhanh nhất.

Nguồn: LVtech