Ghim các cuộc trò chuyện trong Google Chat

Tháng 11 16, 2020


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể ghim một tin nhắn trực tiếp hoặc một phòng trong Google Chat. Thao tác này sẽ giữ cuộc trò chuyện đó ở đầu danh sách hiển thị trong Chat trong Gmail. Người dùng có thể truy cập các cuộc trò chuyện được ghim từ trình đơn điều hướng bên trái, giúp tìm kiếm nhanh chóng và dễ dàng.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách ghim người và phòng trong Chat.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 12/11/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như khách hàng G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits.

Nguồn: LVtech