Giảm giá thiết bị Jamboard cho khách hàng G Suite Education

Tháng 7 10, 2018


Jamboard được thiết kế để giúp người dùng có được trải nghiệm tương tác và hấp dẫn hơn thông qua cộng tác theo thời gian thực. Với nền tảng trực tuyến giúp giải quyết vấn đề và ý tưởng được chia sẻ, Jamboard đã mang lại sự hợp tác với tầm cao mới trong ứng dụng lớp học. Nhằm giúp công nghệ này dễ tiếp cận hơn với các tổ chức giáo dục, Google sẽ cung cấp mức giá chiết khấu mới cho Jamboard, cụ thể cho các miền G Suite for Education.

Khách hàng G Suite for Education tại Hoa Kỳ hiện đủ điều kiện mua Jamboard với chi phí một lần duy nhất là 5600$, bao gồm:

  • Một khoản phí quản lý và hỗ trợ phí 600$, chỉ thanh toán 1 lần, không tính chi phí gia hạn.
  • Giá treo tường (giá đỡ có thể được mua dưới dạng phụ kiện tùy chọn).
  • Hai bút stylus.
  • Một bút tẩy.

Khách hàng G Suite for Education đã mua Jamboards sẽ được tham gia chương trình phí quản lý và hỗ trợ một lần duy nhất.

Với tất cả thiết bị có chính sách bảo hành một năm, đối tác BenQ sẽ đề xuất tùy chọn bảo hành ba năm với mức giá chiết khấu.

Để mua Jamboard với mức giá mới được chiết khấu này, hãy gửi email tới jamboard-sales@google.com.

Chi tiết ra mắt

Phiên bản phát hành:

Chỉ khả dụng đối với phiên bản G Suite for Education.

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech