Giao diện tối hiện khả dụng cho Google Keep trên web

Tháng 7 12, 2019


Tóm tắt:

Người dùng có thể bật giao diện tối cho Keep trên web. Để kích hoạt giao diện tối, nhấp vào Cài đặt (biểu tượng bánh răng) ở thanh trên cùng và chọn Bật giao diện tối từ trình đơn thả xuống.

Lưu ý rằng giao diện tối phải được bật đối với từng thiết bị. Người dùng cũng có thể bật giao diện tối cho Keep trên Android.

Giao diện tối là một tính năng phổ biến mà người dùng thường xuyên yêu cầu trong Calendar và Keep. Điều này tạo ra trải nghiệm xem tốt hơn trong điều kiện ánh sáng yếu bằng cách giảm độ sáng.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 9/7/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 9/7/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được TẮT theo mặc định và có thể bật trong phần cài đặt Keep.

Nguồn: LVtech