Giao diện Gmail mới trên thiết bị di động

Tháng 2 01, 2019


Những thay đổi mới: Ngoài các thông báo tương tự gần đây đối với Drive và Docs, Sheets, Slides và Google Sites trên web, Google hiện đang mang đến một giao diện mới cho Gmail trên thiết bị di động.

Người dùng có thể nhanh chóng xem các tập tin đính kèm - ví dụ như ảnh - mà không cần mở hoặc cuộn qua cuộc hội thoại. Bên cạnh đó việc chuyển đổi giữa các tài khoản cá nhân và công việc cũng trở nên dễ dàng hơn, vì vậy người dùng có thể truy cập tất cả các email của mình mà không có chút trở ngại nào.

Việc sử dụng ít màu hơn giúp người dùng tập trung vào nội dung và những gì quan trọng. Google cũng đã thay thế nút tìm kiếm bằng một thanh tìm kiếm nổi bật hơn ở phía trên màn hình.

Và cũng giống như trên web, người dùng sẽ nhận được những cảnh báo màu đỏ để cảnh báo khi nghi ngờ thư lừa đảo.

Ảnh hưởng: tất cả người dùng cuối.

Vì sao sử dụng: Bản cập nhật này là một phần trong nỗ lực giúp cho giao diện của các ứng dụng G Suite dễ dàng truy cập và luôn luôn dễ sử dụng.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không yêu cầu hành động
  • Người dùng cuối: sẽ thấy những thay đổi trên thiết bị Android và IOs trong vài tuần tới.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 29/1/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể hơn 15 ngàyđối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 29/1/2019.

Phiên bản phát hành: tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech