Giao diện mới cho các ứng dụng Google Docs, Sheets và Slides trên Android

Tháng 10 09, 2019


Tóm tắt

Google Docs, Sheets và Slides giờ đây đã có giao diện mới trên các thiết bị Android. Mặc dù không có sự thay đổi về chức năng, người dùng sẽ nhận thấy những cải tiến về mặt hình ảnh, bao gồm danh sách tài liệu được thiết kế lại, kiểu chữ dễ đọc, điều khiển nhất quán và biểu tượng được cập nhật.

Thiết kế lại này đã được phản ánh trong các phiên bản mới nhất của Google Docs và Slides trên Android. Riêng thiết kế lại đối với Sheets sẽ được tung ra trên Android trong ngày hôm nay.

Thiết kế mới này là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm mang lại sự nhất quán cho giao diện của các ứng dụng G Suite, giúp dễ sử dụng. Vui lòng tham khảo thêm thông tin về thiết kế lại Google Drive Material trên iOS và Androidthiết kế lại Docs, Sheets và Slides trên web.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7/10/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7/10/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech