Giao diện người dùng mới của Google Calendar trên web

Tháng 2 28, 2018


Bắt đầu từ hôm nay, Google Calendar trên web đã có giao diện mới giúp người dùng quản lý thời gian hiệu quả hơn và hoàn tất công việc tốt hơn.

Google đang cải tiến rất nhiều đối với ứng dụng Calendar trên điện thoại, như bảng màu và kiểu dáng, và đưa nó lên web với cách thiết kế tự động điều chỉnh kích thước màn hình. Google cũng đã thêm nhiều tính năng cho các doanh nghiệp để giúp lập kế hoạch và chuẩn bị cho các cuộc họp.

EventDetails-05 (1).png

Nhiều năm qua, nhận được chia sẻ phản hồi về cách Google có thể cải thiện Calendar để đáp ứng tốt hơn nhu cầu người dùng, với nỗ lực đáng kể trong việc cải tiến Calendar của Google, giờ đây, việc quản lý lịch biểu thậm chí còn dễ dàng hơn trước rất nhiều. Trong Google Calendar mới trên web, người dùng có thể:

  • Xem thông tin chi tiết phòng họp khi đặt phòng: quản trị viên G Suite bây giờ có thể nhập thông tin chi tiết về phòng họp của tổ chức để nhân viên biết các thông tin: địa điểm phòng họp, diện tích, thiết bị nghe nhìn thuộc phòng họp hoặc thậm chí có lối đi cho xe đẩy hàng hay không. Nhân viên chỉ cần di chuyển chuột qua tên phòng trong Calendar khi cần đặt chỗ, thông tin sẽ hiển thị với các chi tiết về vị trí và nguồn tài nguyên của hội nghị.CalendarSRI-blog (2).gif
  • Thêm định dạng phong phú và liên kết vào lời mời trên Calendar: liên kết đến bảng tính, tài liệu hoặc bài thuyết trình có liên quan trong lời mời và mở trực tiếp từ chế độ “xem chi tiết sự kiện”. Điều này có thể tạo ra các chương trình nghị sự chi tiết hơn và đảm bảo tất cả các tài liệu được lưu trữ tại cùng một nơi trước khi bắt đầu cuộc họp.
    MeetingDetails-05 (1).png
  • Quản lý nhiều lịch cùng nhau trong chế độ xem "Ngày": người dùng có thể xem và quản lý lịch trong các cột riêng biệt. Điều này giúp nhân viên dễ dàng quản lý nhiều lịch, chẳng hạn như trợ lý hành chính, lên lịch các cuộc họp thay mặt cho nhóm. Nhấp vào "Ngày" và chọn lịch cần so sánh.DayView-Blog (2).gif

Có một số thay đổi khác trong Calendar. Bây giờ có thể xem thông tin liên hệ của những người tham gia cuộc họp khi di chuột qua tên của người tham gia trong lời mời. Bên cạnh đó, có một cách mới để xem và khôi phục các mục đã bị xóa do vô tình hay hữu ý. Ngoài ra, chế độ xem "Ngày," "Tuần" và "Tháng" hiện được truy cập dễ dàng hơn, có khả năng tương thích tốt hơn với trình đọc màn hình.

Thông tin bổ sung cho quản trị viên G Suite

Để chuyển sang giao diện Calendar mới, Google sẽ cung cấp hai tùy chọn triển khai:

  • Tự động: Tự động là tùy chọn mặc định. Bắt đầu từ ngày 14 tháng 11 năm 2017 đối với miền Bản phát hành nhanh và ngày 28 tháng 11 năm 2017 đối với miền Bản phát hành định kỳ, Google sẽ dần chuyển đổi người dùng sang giao diện người dùng mới. Quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra trong khoảng 8 tuần (bao gồm cả giai đoạn chọn tham gia và chọn không tham gia). Quản trị viên không cần thực hiện hành động nào nếu chọn tùy chọn Tự động.
  • Thủ công: Ngoài ra, quản trị viên có thể chọn kiểm soát thủ công thời điểm di chuyển người dùng sang giao diện người dùng mới trong Admin console. Ví dụ: mặc dù Google đã làm việc với các nhà phát triển của những tiện ích Lịch phổ biến nhất trên Chrome để chuẩn bị cho giao diện người dùng mới, nhưng quản trị viên có thể có những người dùng sử dụng tiện ích chưa được cập nhật. Để chọn tùy chọn Thủ công, hãy đi đến Ứng dụng (Apps) > G Suite > Lịch (Calendar) > Lịch mới (New Calendar). Tại đây, quản trị viên có thể đặt thời điểm muốn người dùng truy cập vào phiên bản mới của giao diện người dùng Calendar theo đơn vị tổ chức. Nếu quản trị viên chọn tùy chọn phát hành Thủ công, vui lòng lên kế hoạch chuyển đổi tất cả người dùng sang giao diện người dùng mới trước ngày 28 tháng 2 năm 2018. Bất kỳ người dùng nào vẫn truy cập vào giao diện người dùng Lịch cũ vào ngày 28 tháng 2 năm 2018 sẽ được chuyển đổi sang giao diện người dùng mới mà không thể chọn không tham gia.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Giao diện người dùng mới Calendar, định dạng lời mời phong phú, chế độ xem "Ngày" song song:

  • Tùy chọn triển khai tự động (được khuyến nghị) vào ngày 14/11/2017 đối với Bản phát hành nhanh, vào ngày 28/11/2017 đối với Bản phát hành theo định kỳ.
  • Tùy chọn triển khai thủ công bắt đầu từ ngày hôm nay cho quản trị viên cho cả Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ.

Dữ liệu về tài nguyên và cấu trúc phòng họp:

Đang dần triển khai và sẽ khả dụng trong những tuần tới cho quản trị viên trên cả Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang mở rộng triển khai (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech