Giơ tay để đặt câu hỏi trong Google Meet

Tháng 11 20, 2020


Tóm tắt:

Giờ đây, những người tham gia cuộc họp video có thể cho biết nếu họ có câu hỏi hoặc họ muốn phát biểu bằng cách giơ tay trong Meet. Trong các cuộc họp lớn, điều này giúp tăng cường sự tham gia đồng thời không làm gián đoạn cuộc trò chuyện và giúp tránh tình trạng quấy rầy người khác trong cuộc họp.

Để giơ tay trong Meet, hãy nhấp vào nút “Giơ tay” trên thanh dưới cùng trong cuộc họp. Sau khi nhấn nút, nút này sẽ chuyển thành nút “Hạ tay”, người dùng có thể nhấp để hạ tay xuống.

Giơ tay và hạ tay trong Meet.

Khi một người tham gia giơ tay, người điều hành cuộc họp sẽ thấy biểu tượng bàn tay trong bản xem trước video của họ. Nếu người điều hành đang trình bày trong một thẻ khác, họ sẽ nhận được thông báo bằng âm thanh khi ai đó giơ tay.

Người điều hành cũng có thể nhìn thấy tất cả những người giơ tay theo thứ tự trong bảng danh sách người tham gia cuộc họp để giúp giải quyết các câu hỏi phù hợp. Người điều hành có thể hạ tay của một người cụ thể hoặc hạ tay tất cả.

Chế độ xem của người điều hành về việc giơ tay

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng hình thức giơ tay trong Meet.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 17/11/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus cũng như G Suite Business, Education, Enterprise for Education và  Nonprofits.
  • Không khả dụng đối với Workspace Business Starter cũng như G Suite Basic và người dùng tài khoản Google cá nhân.

 

Nguồn: LVtech