Giới thiệu công cụ thông tin chi tiết mới của G Suite khởi chạy phiên bản Beta

Tháng 10 05, 2018


Google  sẽ giới thiệu Thông tin chi tiết về công việc, một công cụ mới để giúp quản trị viên nhanh chóng đánh giá tác động của G Suite đối với tổ chức bằng cách cung cấp khả năng hiển thị thông qua các công cụ G Suite. Ban đầu khởi chạy ở dạng beta, Work Insights khả dụng đối với các phiên bản G Suite Enterprise hoặc Enterprise for Education. Quản trị viên G Suite có thể sử dụng biểu mẫu này để đăng ký sử dụng bản beta.

Xem tác động của G Suite trong tổ chức

Với Work Insights, Google mong muốn mang đến cho quản trị viên thông tin chi tiết về việc tăng cường cộng tác và cải thiện phong cách làm việc trong tổ chức. Quản trị viên có thể sử dụng trang tổng quan về Work Insights để xem mức sử dụng G Suite của tổ chức đang thay đổi như thế nào theo thời gian trong các lĩnh vực sau:

  • Adoption - nhóm nào đang sử dụng G Suite và ứng dụng nào được sử dụng thường xuyên nhất
  • Collaboration  - các nhóm làm việc cùng nhau như thế nào thông qua các cuộc họp, chia sẻ tập tin và cùng nhau chỉnh sửa tài liệu
  • Activity - các nhóm ứng dụng chiếm thời gian và lượng thời gian dành cho cuộc họp

Các chỉ số trong trang tổng quan có thể giúp quản trị viên nhanh chóng xác định nhân viên đang sử dụng G Suite như thế nào, các nhóm đang cộng tác như thế nào, người dùng đang sử dụng các sản phẩm G Suite như mong đợi hay không và có cần thêm tài nguyên đào tạo hay không để giúp người dùng hiểu quy trình làm việc mới.

So sánh trong tổ chức

Đối với mỗi danh mục chỉ số, quản trị viên có thể so sánh thông tin chi tiết theo đơn vị tổ chức. Quản trị viên cũng có thể đánh giá mức độ sử dụng bằng cách so sánh thống kê cấp độ nhóm với dữ liệu tổng thể của công ty. Điều này có thể giúp quản trị viên thiết lập xu hướng sử dụng và xem các đồ thị sử dụng để hiểu rõ thông tin hơn về sự khác biệt trong tổ chức.

Lưu ý rằng ở cấp độ tổ chức, thông tin chi tiết về nhóm sẽ chỉ được hiển thị cho các nhóm từ 10 người trở lên.

Work Insights Beta hiện đã có sẵn

Thông tin chi tiết về khởi chạy ở dạng beta cho các tổ chức chỉ sử dụng phiên bản G Suite EnterpriseEnterprise for Education, với quyền truy cập bị hạn chế đối với quản trị viên. Vui lòng xem biểu mẫu này để biết thêm chi tiết và đăng ký sử dụng.

Nguồn: LVtech