Giới thiệu trung tâm bảo mật G Suite

Tháng 3 01, 2018


Google luôn mong muốn hỗ trợ quản trị viên dễ dàng quản lý việc bảo mật dữ liệu của tổ chức. Một phần lớn trong số những cải tiến này nhằm đảm bảo rằng doanh nghiệp/tổ chức và quản trị viên có thể truy cập vào chế độ xem tổng quan và quan trọng hơn là doanh nghiệp/tổ chức có thể hành động kịp thời dựa trên những thông tin hiển thị.

Hôm nay, Google giới thiệu trung tâm bảo mật dành cho G Suite, một công cụ kết hợp các phân tích bảo mật, những thông tin chi tiết có thể thực hiện được và các đề xuất thực tiễn tốt nhất từ Google để hỗ trợ doanh nghiệp/tổ chức bảo vệ tổ chức, dữ liệu và người dùng.

Với trung tâm bảo mật, ban điều hành và quản trị viên có thể làm những việc như:

  1. Xem nhanh về các chỉ số bảo mật quan trọng ở cùng một nơi.

Nhận thông tin chi tiết về hoạt động của thiết bị đáng ngờ, khả năng nhận biết spam và phần mềm độc hại đang nhắm đến người dùng trong doanh nghiệp/tổ chức và chỉ số để chứng minh hiệu quả bảo mật - tất cả đều ở trong một bảng điều khiển hợp nhất.

  1. Đoán trước nguy cơ tiềm ẩn.

Quản trị viên bây giờ có thể kiểm tra phân tích bảo mật để gắn cờ các mối đe dọa. Ví dụ: nhóm trong doanh nghiệp/tổ chức có khả năng xem và biết người dùng nào đang bị nhắm mục tiêu qua các cuộc tấn công lừa đảo tiềm ẩn hoặc khi tập tin Google Drive kích hoạt nguyên tắc DLP, khi đó quản trị viên sẽ có cơ hội tránh rủi ro cho việc lôi kéo dữ liệu.


  1. Giảm nguy cơ thông qua các khuyến nghị về bảo mật.

Tình hình bảo mật phân tích trạng thái bảo mật hiện tại và cung cấp cho quản trị viên các lời khuyên để bảo vệ người dùng và dữ liệu. Các đề xuất này bao gồm các vấn đề khác nhau, từ cách dữ liệu được lưu trữ đến cách chia sẻ tập tin cũng như các đề xuất về cài đặt thiết bị di động và thông tin liên lạc.

Hãy trải nghiệm!

Hơn 3.5 triệu tổ chức sử dụng G Suite để cộng tác an toàn. Nếu quý vị là khách hàng của G Suite Enterprise, quý vị sẽ có thể truy cập trung tâm bảo mật trong Admin console trong vài ngày tới.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với phiên bản G Suite Enterprise.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech