Giới thiệu vai trò mới trong Drive nhóm

Tháng 9 12, 2018


Quản trị viên lưu ý!

Sau đây là 3 thay đổi quan trọng sắp tới đối với vai trò tư cách thành viên của Drive nhóm:

  1. Thêm vai trò mới, Người quản lý nội dung. Vai trò này có thể chỉnh sửa, sắp xếp lại và xóa nội dung, nhưng không thể chỉnh sửa tư cách thành viên Drive nhóm.
  2. Thay đổi vai trò mặc định cho các thành viên mới của Drive nhóm thành Người quản lý nội dung, thay vì Quyền truy cập đầy đủ.
  3. Cập nhật tên của tất cả các vai trò.

Kể từ tháng 10/2018, các vai trò trong Drive nhóm sẽ là:

  • Người quản lý (trước là “Quyền truy cập đầy đủ”).
  • Người quản lý nội dung (vai trò mới và vai trò mặc định cho thành viên mới của Drive nhóm).
  • Người đóng góp (trước là “Quyền truy cập chỉnh sửa”).
  • Người nhận xét (trước là “Quyền truy cập nhận xét”).
  • Người xem (trước là “Quyền truy cập xem”).

Mặc dù không cần thực hiện hành động nào, nhưng Google sẽ di chuyển một lần cho tất cả mọi người trong tổ chức có vai trò Người đóng góp sang vai trò Người quản lý nội dung. Việc di chuyển những người có vai trò Người đóng góp sang vai trò Người quản lý nội dung sẽ cung cấp cho họ thêm các đặc quyền để sắp xếp lại và xóa tập tin trong Team Drive. Người quản lý nội dung sẽ có quyền truy cập đọc/ghi đối với tập tin trong Drive File Stream. Người dùng Drive File Stream có vai trò Người đóng góp sẽ vẫn cần truy cập vào các tập tin Team Drive trên web để chỉnh sửa các tập tin đó. Người dùng Drive File Stream nên tận dụng vai trò của Người quản lý nội dung.

Nếu muốn tất cả mọi người* trong tổ chức có vai trò Người đóng góp trở thành Người quản lý nội dung, vui lòng trả lời biểu mẫu này chậm nhất vào thứ Tư, ngày 26/09/2018.

Nếu quản trị viên không thực hiện hành động nào thì những người có vai trò Người đóng góp sẽ tiếp tục có cùng cấp độ truy cập sau khi hoàn tất các thay đổi.

Vai trò mới sẽ có ở phiên bản mới nhất của tất cả các ứng dụng dành cho web và thiết bị di động. Các phiên bản cũ hơn của ứng dụng Drive dành cho thiết bị di động sẽ không hỗ trợ vai trò Người quản lý nội dung, vì vậy, quản trị viên hãy nhớ nâng cấp lên phiên bản mới nhất.

Trân trọng!

 

LVtech