Giúp nhóm sử dụng G Suite tốt hơn với bốn tài nguyên mới

Tháng 12 26, 2019


Google đã đưa ra bốn cách mới để giúp doanh nghiệp/tổ chức sử dụng G Suite và chuyển sang cách làm việc hiện đại hơn.

  • Trung tâm G Suite: Trung tâm G Suite cung cấp các tài nguyên và lộ trình để người dùng tìm hiểu về G Suite. Trung tâm này chứa thông tin chi tiết về Trung tâm Kiến thức, hướng dẫn trợ giúp cho từng ứng dụng, hướng dẫn chuyển đổi, khóa học Sheets Coursera mới và hơn thế nữa.
  • Bộ công cụ Hangouts Meet: Bộ công cụ giúp thúc đẩy thay đổi và khuyến khích nhân viên chuyển đến Hangouts Meet, bao gồm:
    • Các mẫu email có thể tùy chỉnh mà quản trị viên có thể gửi cho người dùng về cách sử dụng Meet.
    • Các mẹo với các phương pháp tốt nhất về việc áp dụng, tài nguyên thay đổi cách quản lý và Hỏi & Đáp dành cho quản trị viên để giúp quản lý quá trình chuyển đổi.
    • Các poster có thể in và thẻ phòng họp liên quan đến Meet để hướng dẫn cho nhóm cách sử dụng.
  • G Suite dành cho Power Users: Trang này chứa các tài nguyên được quản lý dành riêng cho người dùng nâng cao để có thể nhận được nhiều hơn từ G Suite.
  • G Suite Hack dành cho người dùng: Khóa đào tạo này có năm nhiệm vụ thử thách mà nhân viên có thể hoàn thành theo tiến độ phù hợp, mang đến trải nghiệm thú vị để tìm hiểu về G Suite.

Nguồn: LVtech