Gmail mới hiện đã khả dụng

Tháng 8 08, 2018


Google đã khởi chạy Chương trình thử nghiệm sớm (EAP) cho Gmail mới vào tháng 4/2018 để giúp các doanh nghiệp làm việc an toàn hơn, thông minh hơn và hiệu quả hơn. Giờ đây Gmail mới đã khả dụng để nhiều doanh nghiệp hơn có thể tận dụng các tính năng sáng tạo như tạm ẩn email, nhắc nhở, truy cập ngoại tuyến và hơn thế nữa.

Hãy tận dụng các tính năng hữu ích, như tạm ẩn, nhắc nhở, ngoại tuyến và hơn thế nữa

Như đã thông báo vào tháng 4, Gmail có giao diện người dùng hoàn toàn mới cùng với một số tính năng được thiết kế nhằm giúp người dùng quản lý email và thời gian tốt hơn Ví dụ: trong Gmail mới, người dùng có thể:

Các tùy chọn để chuyển người dùng sang Gmail mới

Quản trị viên G Suite có thể di chuyển người dùng sang Gmail mới với tốc độ phù hợp với tổ chức. Kể từ bây giờ, các tùy chọn sau đã khả dụng trong Admin console:

  • Cho phép người dùng truy cập vào giao diện Gmail mới và các tính năng sau ngày 21/08/2018: người dùng sẽ tiếp tục sử dụng giao diện Gmail cũ trong khoảng 4 tuần. Vào ngày 21/08/2018, người dùng sẽ bắt đầu thấy tùy chọn dùng thử Gmail mới. Nếu họ không chọn tùy chọn tham gia trước ngày 18/09/2018, Google sẽ tự động chuyển sang giao diện mới (lưu ý rằng quá trình di chuyển này có thể mất vài ngày). Người dùng sẽ tiếp tục có tùy chọn từ chối trải nghiệm mới cho đến ngày 16/10/2018. Ngay sau ngày này, người dùng sẽ tự động được chuyển sang Gmail mới và mất khả năng chọn tùy chọn không tham gia. [Lưu ý: Đây là cài đặt mặc định nếu tổ chức chọn không tham gia EAP.]
  • Cho phép người dùng truy cập vào giao diện người dùng và các tính năng mới của Gmail. Người dùng có thể chọn tùy chọn sử dụng Gmail mới bất kỳ lúc nào. Nếu họ không chọn tùy chọn tham gia trước ngày 18/09/2018, Google sẽ tự động chuyển sang giao diện mới (lưu ý rằng quá trình di chuyển này có thể mất vài ngày). Người dùng sẽ tiếp tục có tùy chọn từ chối trải nghiệm mới cho đến ngày 16/10/2018. Ngay sau ngày này, họ sẽ tự động được chuyển sang Gmail mới và mất khả năng chọn tùy chọn không tham gia. [Lưu ý: Đây là cài đặt mặc định nếu tổ chức chọn không tham gia EAP.]
  • Mặc định người dùng sử dụng giao diện người dùng Gmail mới và các tính năng. Người dùng sẽ được chuyển sang Gmail mới ngay khi quản trị viên chọn và lưu cài đặt này, nhưng vẫn có khả năng chọn tùy chọn không tham gia cho đến ngày 16/10/2018. Ngay sau ngày này, người dùng sẽ tự động được chuyển sang Gmail mới và mất khả năng chọn tùy chọn không tham gia.

Tùy chọn không tham gia bị vô hiệu hóa sau ngày 16/10/2018

Ngay sau ngày 16/10/2018, bất kỳ người dùng nào đã chọn tùy chọn không tham gia Gmail mới sẽ được tự động chuyển sang giao diện mới. Họ sẽ không thể chọn tùy chọn không tham gia. Người dùng đã chuyển sang Gmail mới cũng sẽ mất khả năng chọn tùy chọn không tham gia.

Lưu ý về cài đặt chế độ bí mật và ngoại tuyến trong Gmail

Gmail ngoại tuyến sẽ tiếp tục có cài đặt trong Admin console. Nếu tổ chức tham gia Gmail mới trong EAP, cài đặt cho Gmail ngoại tuyến sẽ vẫn giữ nguyên. Nếu không tham gia EAP, Gmail ngoại tuyến sẽ được TẮT theo mặc định; quản trị viên cần bật tính năng này trong Admin console.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Cài đặt trong Admin console hiện khởi chạy cho cả Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Tác động đến người dùng cuối: xem bài đăng để biết chi tiết.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Cài đặt trong Admin console: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng)

Tác động đến người dùng cuối: xem bài đăng để biết chi tiết.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech