Google Contacts 2.2 trên Android

Tháng 2 28, 2018


Hôm nay Google sẽ phát hành phiên bản 2.2 của ứng dụng Google Contacts trên Android. Bản phát hành này có một số thay đổi đối với giao diện và việc quản lý danh bạ.

Thay đổi đối với chế độ xem Danh bạ

  • Ảnh đại diện lớn đã quay trở lại: đây là yêu cầu phổ biến từ người dùng G Suite, hình ảnh liên hệ sẽ được hiển thị lớn hơn và sống động hơn.
  • Các nút thao tác ngay dưới ảnh đại diện giúp kết nối dễ dàng hơn: dưới tên của liên hệ, người dùng sẽ thấy các nút mới để gọi, nhắn tin, cuộc gọi video hoặc gửi email. Ngoài ra, nếu có ít nhất một địa chỉ rong thông tin của liên hệ, nút “Chỉ đường” sẽ xuất hiện.
  • Thẻ thư mục hiển thị thông tin hồ sơ liên lạc: trong thẻ này, người dùng sẽ thấy những trường như:chức vụ, số điện thoại, tên người quản lý và vị trí doanh nghiệp/tổ chức.
  • ContactsPhoto.png

RecentInteractions.png

Đề xuất thay đổi

  • Địa chỉ liên hệ được đề xuất để thêm: điểm mới trong phiên bản này là các đề xuất để thêm các liên hệ thường xuyên liên lạc thông qua các sản phẩm của Google. Các mục này xuất hiện trong thẻ tổng hợp "Thêm những người liên hệ thường xuyên".
  • Suggestions.png
  • Hợp nhất tất cả các bản sao: Chế độ xem đề xuất bản sao hiện có nút "Hợp nhất tất cả" cho phép người dùng chấp nhận tất cả các đề xuất trùng lặp cùng một lúc.
  • Duplicates.png

Tùy chỉnh chế độ xem "Danh bạ"

Giờ đây, quý vị có thể tùy chỉnh giao diện trong "Danh bạ" để chỉ hiển thị các nhãn theo nhu cầu. Việc tùy chỉnh được thực hiện thông qua mục mới trong trình đơn trên màn hình chính được gọi là “Tùy chỉnh chế độ xem”. Tính năng này đã có sẵn trong phiên bản trước của chế độ xem danh sách "Tất cả địa chỉ liên hệ", nhưng bây giờ cũng khả dụng đối với các tài khoản cá nhân.

Hy vọng những thay đổi này giúp người dùng quản lý các liên hệ đơn giản và hiệu quả hơn. Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech