Google Docs hiện sẽ sử dụng kết xuất dựa trên canvas

Tháng 5 15, 2021


Tính năng mới:

Google đang cập nhật cách Google Docs kết xuất tài liệu. Trong vài tháng tới, Google sẽ di chuyển việc triển khai kỹ thuật cơ bản của Docs từ phương pháp hiển thị dựa trên HTML sang phương pháp dựa trên canvas để cải thiện hiệu suất và cải thiện tính nhất quán về hiển thị nội dung trên các nền tảng khác nhau.

Sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến chức năng của các tính năng trong Google Docs. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến một số tiện ích mở rộng của Chrome, có khả năng không hoạt động như dự kiến.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và nhà phát triển.

Tại sao quan trọng:

Một số tiện ích mở rộng của Chrome hoạt động dựa trên phương thức lớp truy cập dữ liệu của Google Docs được cấu trúc hoặc các ký tự cụ thể để hoạt động đúng cách. Với việc chuyển từ kết xuất từ phương pháp hiển thị dựa trên HTML sang phương pháp dựa trên canvas, một số tiện ích mở rộng của Chrome có khả năng không vận hành như mong muốn trên docs.google.com và cần được cập nhật.

Quản trị viên nên xem xét các tiện ích mở rộng hiện tại được triển khai trong tổ chức. Xem thông tin thêm để biết ví dụ về Google Docs sử dụng kết xuất dựa trên canvas và để kiểm tra các tiện ích mở rộng.

Nếu nhà phát triển đang xây dựng các tích hợp riêng với Google Docs, thì nên sử dụng Google Workspace Add-ons framework, sử dụng các điểm tích hợp và API được hỗ trợ. Điều này sẽ giúp đảm bảo sẽ có ít công việc hơn trong tương lai để hỗ trợ các thay đổi triển khai giao diện người dùng định kỳ.

Nếu đã phát triển một tiện ích mở rộng riêng của Chrome và cho rằng sẽ bị ảnh hưởng và không thể chuyển sang Google Workspace Add-ons framework, quản trị viên có thể gửi biểu mẫu này để cung cấp phản hồi và thông báo cho Google.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên và lập trình viên:

    • Để xem ví dụ về Google Docs sử dụng kết xuất dựa trên canvas, vui lòng xem tập tin ví dụ này. Quản trị viên và lập trình viên nên xem lại các tiện ích mở rộng hiện tại được sử dụng trong Google Docs được triển khai trong tổ chức.

    • Để đảm bảo mọi tiện ích mở rộng Chrome tiếp tục hoạt động như dự kiến, nên chuyển sang Google Workspace Add-ons framework.

  • Người dùng cuối: không cần hành động.

Thời gian triển khai:

  • Google Docs sẽ dần di chuyển từ HTML sang hiển thị dựa trên canvas trong vài tháng tới.

Nguồn: LVtech