Google Forms được cải tiến tốt hơn

Tháng 9 10, 2018


Google đang cải tiến giao diện và hỗ trợ hoạt động tốt hơn khi Google Forms được nhúng trong các trang web được tạo bằng Google Sites. Những cải tiến này đồng nghĩa với việc Biểu mẫu cũng sẽ hoạt động tốt hơn khi được nhúng trong các trang web không được quản lý trong Google Sites.

Người dùng nhúng biểu mẫu vào trang web vì tất cả các lý do, từ việc thu thập phản hồi của khách hàng để nắm bắt các ý tưởng dự án mới để thu thập và chia sẻ dữ liệu khảo sát và nhiều hơn thế nữa. Phản hồi của người dùng cho biết các giao diện biểu mẫu được nhúng và việc hoạt động rất tốt quan trọng đến mức độ nào, đặc biệt khi được nhúng trong Google Sites.

Vì vậy, Google đang thực hiện một loạt các cải tiến để biểu mẫu ngày càng hữu ích hơn, bao gồm:

  • Cải thiện giao diện, bao gồm một màu nền hòa hợp với trang web.
  • Chiều cao và chiều rộng được đề xuất tốt hơn khi nhúng biểu mẫu trên Google Sites.
  • Sử dụng không gian thông minh hơn khi nhúng biểu mẫu.
  • Chế độ xem phù hợp hơn trên các thiết bị khác nhau (ví dụ: thiết bị di động hay máy tính để bàn).
  • Dễ dàng xem và nhập thông tin vào biểu mẫu được nhúng.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech