Google prompt - lựa chọn chính cho xác minh 2 bước

Tháng 2 28, 2018


Vào tháng 7, Google đã bắt đầu mời người dùng dùng thử Lời nhắc Google (Google prompt) làm phương thức Xác minh 2 bước (2SV) thay vì tin nhắn văn bản SMS. Google prompt là một phương pháp xác thực tài khoản dễ dàng và an toàn hơn và tôn trọng các chính sách di động được thực thi trên thiết bị của nhân viên.

Sign In.png

Google đang chuyển Google prompt là chọn lựa đầu tiên khi người dùng bật 2SV (trước đây, SMS là sự lựa chọn chính). Một khi 2SV đã được kích hoạt, người dùng sẽ vẫn có tùy chọn cài đặt SMS, ứng dụng Google Authenticator, mã dự phòng hoặc Khóa bảo mật là bước thay thế thứ hai.

My Account.png

Điều này sẽ chỉ ảnh hưởng đến những người dùng chưa cài đặt 2SV. Cài đặt của người dùng 2SV hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng. Ngoài ra, nếu cố gắng cài đặt 2SV nhưng không có thiết bị di động tương thích, người dùng sẽ được nhắc sử dụng SMS làm phương pháp xác thực thay thế.

Người dùng có thể cài đặt 2SV từ trang My Account.

Một số điều cần lưu ý:

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech