Google Sheets: nhấp trực tiếp vào các yếu tố biểu đồ để di chuyển và xóa

Tháng 10 18, 2019


Tính năng mới: 

Google đã thêm các tính năng mới cung cấp cho người dùng nhiều tùy chọn hơn để dễ dàng tùy chỉnh biểu đồ trong Google Sheets. Bây giờ người dùng có thể nhấp trực tiếp vào nhãn dữ liệu, tiêu đề biểu đồ hoặc kéo để định vị lại. Hoặc có thể dễ dàng xóa các thành phần này bằng các phím xóa.

Xóa các thành phần biểu đồ trong Google Sheets

Tái định vị các yếu tố biểu đồ trong Google Sheets.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Các tính năng này cung cấp cho người dùng nhiều cách hơn để kiểm soát giao diện của biểu đồ. Ví dụ: bây giờ người dùng có thể dễ dàng định vị lại các nhãn dữ liệu chồng lấp để tránh lộn xộn và đảm bảo các điểm dữ liệu quan trọng nổi bật. Hoặc có thể định vị lại chú thích bên trong khu vực biểu đồ để tối đa hóa không gian biểu đồ.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thông tin bổ sung:

Khi nhấp vào một nhóm các mục (như một bộ nhãn dữ liệu), toàn bộ nhóm sẽ được chọn trước tiên. Nếu muốn chọn cụ thể (ví dụ: để chọn nhãn dữ liệu riêng lẻ), chỉ cần nhấp lại vào yếu tố cụ thể.

Lưu ý: hầu hết các yếu tố biểu đồ có thể được định vị lại và xóa được, ngoại trừ những yếu tố xuất phát từ vị trí nguồn của dữ liệu. Vì vậy, có thể định vị lại các yếu tố như tiêu đề biểu đồ, nhưng các điểm dữ liệu sẽ vẫn cố định.

Cũng bao gồm trong lần ra mắt này là khả năng điều hướng qua các yếu tố biểu đồ bằng bàn phím.

  • Tab: di chuyển giữa các yếu tố
  • Enter: chọn một yếu tố riêng lẻ từ một nhóm
  • Escape: quay trở lại từ một yếu tố riêng lẻ cho một nhóm
  • Phím mũi tên: định vị lại các yếu tố được chọn

Đối với việc sử dụng trình đọc màn hình, các yếu tố biểu đồ sẽ được xác minh bằng lời nói khi điều hướng thông qua các yếu tố.

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15/10/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 28/10/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Tính năng này khả dụng theo mặc định.

Nguồn: LVtech