Google Site hỗ trợ làm việc và đào tạo từ xa

Tháng 5 15, 2020


Nhanh chóng liên lạc và tìm kiếm thông tin thiết yếu là điều quan trọng trên hết. Khi các doanh nghiệp chuyển sang thiết lập làm việc từ xa và các tổ chức giáo dục triển khai các chương trình đào tạo từ xa, Google Site sẽ là một công cụ hữu ích để tập trung và chia sẻ thông tin quan trọng với số lượng lớn đối tượng, mang tính chất phân tán. Với Google Site, người dùng có thể dễ dàng tạo các trang web mà không yêu cầu kỹ năng thiết kế hoặc lập trình.

Sau đây là một số phương thức các tổ chức sử dụng Google Site để hỗ trợ làm việc và học tập từ xa.

Chia sẻ các hướng dẫn và chính sách mới nhất với nguồn nhân lực làm việc từ xa

Nguồn nhân lực bị phân tán ở khắp nơi cần nhanh chóng tìm thấy thông tin cập nhật, chính xác và có thẩm quyền truy cập, cho dù đó là bản cập nhật về chính sách của doanh nghiệp/tổ chức, hướng dẫn chuyến công vụ mới hoặc tài nguyên nhân sự có liên quan. Google Sites giúp đơn giản hóa việc xây dựng một điểm tham chiếu duy nhất cho tất cả thông tin quan trọng này. Người dùng cũng có thể sử dụng tính năng phần thông báo mới để thu hút sự chú ý đến một thông báo, tài nguyên hoặc mục tác vụ quan trọng ở đầu trang web. Google đã tạo ra một trang web nội bộ chứa các tài nguyên COVID-19, bao gồm các tài nguyên liên quan đến hướng dẫn làm việc tại nhà, sức khỏe, chăm sóc sức khỏe và Câu hỏi thường gặp (FAQs).

Giúp nhân viên và khách hàng quản lý việc chuyển đổi công việc từ xa

Các trang web nội bộ có thể được sử dụng để cung cấp cho nhân viên sự hỗ trợ và thực tiễn tốt nhất khi chuyển sang làm việc từ xa.

Thư viện mẫu mới được ra mắt giúp việc xây dựng một trang web trở nên dễ dàng hơn. Truy cập sites.google.com/new sẽ thấy một bộ sưu tập các mẫu ngay trên đầu trang. Chọn mẫu có tên “Trung tâm trợ giúp” và có thể bắt đầu thêm nội dung ngay tức khắc. Ngoài ra, có thể liên kết đến hướng dẫn sử dụng bằng video và ứng dụng tốt nhất để làm việc từ xa, bao gồm các mẹo về cuộc họp bằng video, cộng tác nội dung theo thời gian thực và phối hợp lịch. Người dùng cũng có thể nhúng một biểu mẫu để theo dõi các yêu cầu hỗ trợ hoặc lên lịch đối với giờ làm việc của IT. Hoặc có thể tạo một trang web trung tâm trợ giúp chia sẻ ra bên ngoài với khách hàng hoặc đối tác, để chia sẻ Câu hỏi thường gặp, tài liệu kỹ thuật hoặc thông tin liên hệ và giờ làm việc của nhóm hỗ trợ.

Giúp phân chia công việc trong nhóm để tiện việc theo dõi

Lãnh đạo các nhóm và dự án có thể xây dựng các trang web nội bộ để chia sẻ công việc, hợp nhất các nguồn tài nguyên ở một nơi, cung cấp thông tin liên hệ và sẵn sàng cập nhật các trạng thái ưu tiên hiện tại của nhóm. Họ cũng có thể sử dụng các trang web để chia sẻ thông tin các điểm tiếp xúc ảo sắp diễn ra, chẳng hạn như liên kết cuộc họp và livestream đối với toàn bộ doanh nghiệp/tổ chức. Các trang web này có thể được tập trung vào nhóm để cải thiện năng suất trong khi nguồn nhân lực bị phân tán hoặc có thể được chia sẻ rộng rãi trong một tổ chức, cung cấp thông tin và cập nhật cho các nhóm khác. Chọn mẫu “Nhóm” hoặc “Dự án” từ thư viện mẫu trong Sites để bắt đầu.

Tạo điều kiện cho việc đào tạo từ xa

Google Sites thường được sử dụng để hỗ trợ đào tạo từ xa và hỗ trợ giao tiếp giữa nhà giáo dục, học viên, phụ huynh và tổ chức giáo dục. Nhiều tổ chức giáo dục cấp 3 và đại học - cao đẳng đã xây dựng các trang web để chuyển tải thông tin cập nhật, Câu hỏi thường gặp và tài nguyên mới nhất với phụ huynh và học viên. Ví dụ, nhiều trường học và cao đẳng đã đăng thông tin về việc đóng cửa trường hoặc hỗ trợ về tài chính, chăm sóc sức khỏe và công nghệ đối với học viên. Nhà giáo dục cũng sử dụng Google Sites để chia sẻ chương trình đào tạo từ xa với các ứng dụng thực tiễn tốt nhất. Các biểu mẫu có sẵn như: lớp học, câu lạc bộ, các nhóm rất hữu ích ở thời điểm này.

Để xây dựng Google Sites, hãy truy cập “sites.google.com/new” trên trình duyệt, chọn một mẫu từ thư viện mẫu và bắt đầu thêm văn bản và nội dung. 

Nguồn: LVtech