Google Task khởi chạy dưới dạng dịch vụ cốt lõi của G Suite vào ngày 28/6/2018

Tháng 6 25, 2018


Đầu năm nay, Google đã giới thiệu phiên bản Task mới hoàn toàn ― nơi người dùng có thể theo dõi công việc hàng ngày của mình, sắp xếp nhiều danh sách và theo dõi thời hạn quan trọng bằng các ứng dụng trên điện thoại di động và web ― vào bộ ứng dụng G Suite. Vào ngày 28/6/2018, Task sẽ khởi chạy dưới dạng dịch vụ cốt lõi của G Suite. Do các Task trước đây khả dụng dưới dạng tính năng của Gmail và Calendar cho tất cả các miền, Task sẽ khởi chạy BẬT theo mặc định nhưng quản trị viên có thể tắt bất kỳ lúc nào trong Admin console trong Ứng dụng > G Suite (Apps > G Suite).

Là dịch vụ cốt lõi của G Suite, Task sẽ được đề cập trong thỏa thuận G Suite hiện tại và sẽ cung cấp các cam kết mức dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật tương tự như mọi dịch vụ cốt lõi khác.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ vào ngày 28/6/2018.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3  ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech