Google Voice cho G Suite: điện thoại đám mây

Tháng 5 02, 2019


Những tính năng mới:

Google Voice hiện khả dụng dưới dạng tiện ích bổ sung cho G Suite. Voice for G Suite là một hệ thống điện thoại dựa trên nền tảng điện toán đám mây được tối ưu hóa cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Khách hàng G Suite có thể sử dụng để triển khai và quản lý số điện thoại theo quy mô với sự thông minh và bảo mật của Google Cloud. Google Voice cung cấp:

 • Điện thoại đám mây thông minh cho người dùng cuối
 • Cung cấp và quản lý đơn giản cho quản trị viên
 • Dễ dàng áp dụng và di chuyển ở các quy mô

Google Voice khả dụng đối với tất cả khách hàng của G Suite thông qua giấy phép bổ sung. Tìm thêm thông tin về tính khả dụng và giá cả của Google Voice tại đây.

Ảnh hưởng: chỉ quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Google Voice tích hợp với Hangouts Chat và Hangouts Meet để cung cấp giải pháp hoàn chỉnh để liên lạc với đồng nghiệp, khách hàng và đối tác từ mọi nơi mọi lúc. Cụ thể, Google Voice thêm:

Điện thoại đám mây thông minh cho người dùng cuối

 • Nhận số điện thoại hoạt động từ mọi nơi, trên mọi thiết bị, do đó người dùng có thể thực hiện và nhận cuộc gọi bất cứ nơi nào.
 • Sử dụng các tính năng thông minh để sao chép thư thoại và chặn các cuộc gọi spam nhằm giúp giảm thiểu những phiền nhiễu không mong muốn.
 • Tăng tính hiệu quả thông qua tích hợp với các sản phẩm G Suite khác như Calendar, Contacts, Hangouts Chat và Hangouts Meet.

Quản lý đơn giản cho quản trị viên

 • Sử dụng ở một nơi - Admin console - để quản lý người dùng trên toàn cầu, số, cổng và thanh toán.
 • Thiết lập số điện thoại mới dễ dàng như thêm người dùng vào G Suite.
 • Dễ dàng cung cấp và triển khai thông qua các công cụ quản trị đơn giản.

Triển khai mở rộng và di chuyển dữ liệu

 • Di chuyển dữ liệu dễ dàng với chuyển số tích hợp để giúp ngăn chặn sự gián đoạn của các quy trình chính trong kinh doanh.
 • Tận dụng công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói của Google để tự động tạo trình đơn cuộc gọi với chín ngôn ngữ để quản lý và định tuyến người gọi mà không phải lo lắng về bản ghi hoặc bản dịch.
 • Cung cấp cho người dùng quyền chọn số và thiết lập dịch vụ một cách độc lập mà không cần sự tham gia của quản trị viên.

Làm thế nào để bắt đầu

Thông tin bổ sung

Google Voice khả dụng cho tất cả khách hàng của G Suite thông qua giấy phép bổ sung.  Vui lòng tham khảo Thông tin về tính khả dụng và giá cả của Google Voice tại đây.

Nguồn: LVtech