Google Workspace Frontline hiện được phát hành công khai

Tháng 4 06, 2021


Tính năng mới:

Trước đây, Google đã công bố Google Workspace Frontline, dịch vụ mới nhất của Google được xây dựng dành riêng cho nhân viên tuyến đầu. Hôm nay, Google Workspace Frontline đã khả dụng và có thể mua thông qua Bộ phận bán hàng và người bán lại, để cung cấp cho nhân viên tuyến đầu quyền truy cập an toàn, trên bất kỳ thiết bị được hỗ trợ nào, vào thông tin cần thiết ở mức tốt nhất.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Google Workspace Frontline có thể giúp mở các kênh giao tiếp và cộng tác giữa nhân viên tuyến đầu và các nhóm của công ty theo phương thức an toàn và bảo mật, ngay cả từ các thiết bị cá nhân. Đây là giải pháp tùy chỉnh bao gồm các ứng dụng liên lạc và cộng tác như Gmail, Chat, Docs, Drive, v.v. cũng như các tính năng bảo mật và hỗ trợ cấp doanh nghiệp như quản lý điểm cuối nâng cao giúp bảo mật dữ liệu của công ty.

Thông tin chi tiết:

Với Google Workspace Frontline, nhân viên sẽ có quyền truy cập vào:

 • Gmail
 • Google Calendar
 • Google Chat
 • Google Meet
 • Google Docs
 • Google Sheets
 • Google Slides
 • Google Sites

Ngoài ra, người dùng sẽ nhận được bộ nhớ Drive 2GB cho mỗi người dùng và khả năng xem nội dung trong bộ nhớ dùng chung. Ưu đãi này cũng bao gồm hỗ trợ cấp doanh nghiệp và các tính năng bảo mật như quản lý điểm cuối nâng cao, cho phép quản trị viên yêu cầu mật khẩu di động mạnh, thiết lập hồ sơ công việc cho thiết bị Android, quản lý ứng dụng cho thiết bị Android và iOS và xóa thiết bị từ xa nếu cần.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: để tìm hiểu thêm về Google Workspace Frontline, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp hoặc liên hệ với bộ phận bán hàng.
 • Người dùng cuối: người dùng sẽ tự động có quyền truy cập vào các tính năng trong Google Workspace Frontline sau khi đăng ký.

Thời gian triển khai:

 • Phiên bản này hiện đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

 • Google Workspace Frontline khả dụng đối với tất cả khách hàng mới và tất cả khách hàng hiện tại.

Nguồn: LVtech