Hai cải tiến cho phần chân trang Google Sites mới

Tháng 6 01, 2019


Tính năng mới:

Google đã thực hiện hai thay đổi cho chân trang trong Google Sites mới. Cụ thể là:

 • Xóa phần chân trang hiện tại ở dưới cùng của tất cả các Trang web mới mang nội dung “Trang này được thực hiện bằng Google Sites mới….” và nút “Tạo trang web”.
 • Thêm khả năng hiển thị trang lần cập nhật gần nhất của trang thông qua biểu tượng thông tin trang web được thiết kế gần đây nhất.

Trước

Sau

Ảnh hưởng: quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng

Xóa chân trang quảng cáo:

Google đã nhận được phản hồi rằng thương hiệu Google và nút “Tạo trang web” ở cuối trang Google Sites mới có thể làm xao lãng người xem trang web và khiến trang web kém chuyên nghiệp hơn. Google đã loại bỏ thương hiệu này để người xem có thể tập trung vào nội dung của trang web.

Hiển thị thời gian cập nhật gần nhất của trang web :

Người dùng đã phản hồi rằng đôi khi người xem trang web rất khó khăn tring việc xác định ngày cập nhật nội dung trang web đang xem. Với tính năng mới này, người dùng có thể để tất cả các trang web trong miền hiển thị ngày cập nhật gần nhất theo mặc định (trong biểu tượng thông tin trang web mới được giới thiệu) - chỉ cần điều chỉnh cài đặt rất đơn giản.

Làm thế nào để bắt đầu

Quản trị viên: kiểm soát xem cài đặt thời gian cập nhật gần đây nhất khả dụng cho người chỉnh sửa trang web tại Ứng dụng > G Suite > Cài đặt cho Trang web -> Cập nhật gần đây nhất, chọn:

 • TẮT: để vô hiệu hóa hiển thị thời gian cập nhật gần nhất trên một trang.
 • BẬT: cho phép người chỉnh sửa trang web tùy chọn bật hoặc tắt thời gian cập nhật gần nhất.
  • Khi cài đặt này được chọn, thời gian cập nhật gần nhất sẽ được mặc định bật cho các trang web mới được tạo kể từ thờ điểm này trở đi.
 • BẮT BUỘC: luôn hiển thị thời gian cập nhật gần nhất cho tất cả các trang web - người chỉnh sửa không thể tắt.
  • Khi cài đặt này được chọn, tất cả các trang web sẽ hiển thị thời gian cập nhật gần nhất.
  • Quản trị viên nên chọn tùy chọn này, vì nó đảm bảo người xem trang web có thể nhanh chóng xác định xem trang web có được cập nhật hay không.

Người dùng cuối: tùy thuộc vào cài đặt nào do quản trị viên chọn, người chỉnh sửa trang có thể thực hiện các hành động sau:

 • TẮT: không có hành động nào được thực hiện - thời gian cập nhật gần nhất sẽ bị vô hiệu hóa.
 • BẬT: người chỉnh sửa có thể bật hoặc tắt thời gian cập nhật gần nhất trên mỗi trang web bằng cách đi tới trình đơn Thêm > Cài đặt thông tin trang web trong Trang web mới.
 • BẮT BUỘC: Không có hành động có thể thực hiện, thời gian cập nhật cuối cùng sẽ được hiển thị.

Thông tin bổ sung:

Google hiện đang xóa nội dung “Trang này được thực hiện bằng Google Sites mới….” và nút “Tạo trang web” trước đây được bao gồm trong phần chân trang của tất cả các trang web được tạo bằng Trang web mới.

Liên kết “Báo cáo lạm dụng” (chỉ được hiển thị trong một số trường hợp nhất định) và liên kết “Chi tiết Trang web” (chỉ hiển thị đối với quản trị viên) không bị xóa và có thể được tìm thấy trong biểu tượng thông tin trang web được thiết kế mới (góc dưới bên trái trang web).

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Triển khai cài đặt Admin console đối với cập nhật gần nhất:

   • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai ( tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 13/5/2019.
   • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai ( tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 13/5/2019.

 • Triển khai việc xóa phần chân trang quảng cáo và cài đặt chỉnh sửa cấp độ trang web đối với lần cập nhật gần nhất:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 10/6/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 24/06/2019.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

 • Nếu cài đặt quản trị viên được đặt thành BẮT BUỘC, thời gian cập nhật gần nhất sẽ BẬT cho tất cả các trang web.
 • Nếu cài đặt quản trị viên được đặt thành BẬT (là cài đặt quản trị mặc định), người chỉnh sửa trang có thể bật hoặc tắt thời gian cập nhật gần nhất cho từng trang.
  • Đối với các trang web mới được tạo, cài đặt trình chỉnh sửa cấp trang cho lần cập nhật gần nhất sẽ được bật mặc định. Đối với các trang web hiện tại, tính năng sẽ được tắt mặc định.

Nguồn: LVtech