Hai công cụ mới trong Hangouts Meet được thêm vào Admin console

Tháng 1 25, 2019


Những thay đổi mới:

Google đã giới thiệu hai tính năng mới trong Admin console để giúp quản trị viên hiểu rõ hơn và quản lý việc sử dụng Hangouts Meet trong các tổ chức. Cụ thể là:

 • Công cụ kiểm tra chất lượng Meet: công cụ này cho phép truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào thông tin cuộc họp trong miền. Với thông tin đó, quản trị viên có thể hiểu rõ hơn những gì đã xảy ra trong một cuộc họp và những vấn đề chất lượng, giảm đáng kể thời gian khắc phục sự cố.

 • Nhật ký hoạt động Hangouts Meet: thông tin về việc sử dụng Meet và chất lượng hiện khả dụng đối với quản trị viên thông qua Nhật ký hoạt động Meet (trong Admin console > Báo cáo > Kiểm tra > Hangouts Meet), cho phép quản trị viên xem cả mức độ cao và chi tiết về việc sử dụng trong miền.

Ảnh hưởng: chỉ quản trị viên.

Vì sao sử dụng:

 • Công cụ kiểm tra chất lượng Meet: công cụ này được thiết kế để giúp quản trị viên khắc phục sự cố cuộc họp. Quản trị viên có thể xem một cuộc họp hoặc lọc theo khung thời gian, địa điểm, thiết bị hoặc người dùng. Dữ liệu hiển thị trong công cụ kiểm tra chất lượng Meet đã khả dụng trong nhật ký hoạt động Hangouts Meet (được giải thích ở phần sau) nhằm cho phép phân tích sâu hơn.
 • Nhật ký hoạt động Hangouts Meet: mỗi khi thiết bị hoặc người dùng rời cuộc gọi, một "sự kiện hoạt động" tóm tắt việc sử dụng và chất lượng sẽ được tạo ra. Sự kiện này bao gồm thông tin về điểm cuối (như loại thiết bị, vị trí, IP, thông tin nhận dạng hoặc xếp hạng cuộc gọi), cách sử dụng (như chia sẻ thời gian video, chia sẻ màn hình hoặc âm thanh) và thống kê mạng (như jitter, mất gói, hoặc RTT). Vui lòng tìm hiểu thêm về dữ liệu khả dụng tại Trung tâm trợ giúp.

Nhật ký hoạt động Hangouts Meet cung cấp dữ liệu để giúp trả lời tốt hơn các câu hỏi như:

 • Hội nghị truyền hình có thay đổi trong tổ chức hay không (và nếu vậy, làm thế nào)?
  • Những địa điểm nào giao tiếp tích cực và những địa điểm nào bị cô lập?
  • Có bao nhiêu phút hội nghị video (VC) được tổ chức mỗi ngày / tuần cho các nhóm khác nhau?
  • Meet có giúp tổ chức làm việc từ xa không?
  • Phân tích Hangouts đáp ứng việc sử dụng phần cứng. Làm thế nào để thay đổi theo thời gian hoặc địa điểm?
 • Mạng internet hoạt động như thế nào và ảnh hưởng đến chất lượng video đối với người dùng là gì?
  • Làm thế nào để người dùng đánh giá chất lượng của các cuộc gọi trên miền? Điều đó có thay đổi theo thời gian hoặc từng vị trí?
  • Băng thông đáp ứng sử dụng tổng thể và tại một địa điểm cụ thể?

Làm thế nào để bắt đầu:

Quản trị viên

 • Công cụ kiểm tra chất lượng Meet: để sử dụng công cụ kiểm tra chất lượng Meet, quản trị viên cần phải là super admin hoặc có đặc quyền quản trị được ủy quyền. Thực hiện theo các hướng dẫn trong Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Công cụ kiểm tra chất lượng Meet.
 • Nhật ký hoạt động của Hangouts Meet: truy cập Admin console và đi đến Báo cáo > Kiểm tra > Hangouts Meet. Tại đây, quản trị viên có thể xuất dữ liệu sang công cụ phân tích (sử dụng API hoạt động hoặc BigQuery cho khách hàng của G Suite Enterprise) nhằm đáp ứng cho từng nhu cầu cụ thể.

Người dùng cuối: không có ảnh hưởng đối với người dùng cuối.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày), bắt đầu từ ngày 22/1/2019.
 • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày), bắt đầu từ ngày 22/1/2019.

Phiên bản phát hành:

 • Công cụ kiểm tra chất lượng Meet và Nhật ký hoạt động của Hangouts Meet đã khả dụng cho tất cả các phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech