Hangouts Meet có thể tổ chức cuộc họp với tối đa 250 người tham gia

Tháng 11 06, 2019


Tính năng mới:

Các miền G Suite Enterprise hiện có thể tổ chức các cuộc họp với tối đa 250 người tham gia. Google cũng đang tăng giới hạn người tham gia cho tất cả các phiên bản G Suite khác.

Giới hạn người tham gia tối đa mới:

 • Enterprise: 250
 • Business: 150
 • Basic: 100

Ảnh hưởng: 

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Cuộc họp với nhóm, khách hàng trên toàn cầu là rất quan trọng để hoàn tất công việc. Đối với những thời điểm cần họp với một nhóm lớn hơn, Hangouts Meet hiện cho phép người dùng G Suite Enterprise tổ chức các cuộc họp với tối đa 250 người tham gia, người dùng G Suite Business có thể họp tối đa 150 người tham gia và người dùng G Suite Basic được tối đa 100 người tham gia.

Làm  thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không yêu cầu hành động.
 • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động. Các giới hạn người tham gia mới này sẽ tự động khả dụng đối với tất cả các cuộc họp Hangouts Meet.

Thông tin bổ sung:

Việc mở rộng giới hạn người tham gia mới này hỗ trợ mọi người tham gia từ bất kỳ điểm nhập video và quay số nào để người dùng có thể tập hợp nhiều người hơn nữa từ khắp nơi trên thế giới.

Nếu người dùng cần tổ chức một cuộc họp thậm chí còn lớn hơn, người dùng có thể kích hoạt phát trực tiếp, cho phép tối đa 100.000 người cùng xem.

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 24/10/2019.
 • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 24/10/2019.

Phiên bản phát hành:

 • Các cuộc họp 250 người chỉ khả dụng đối với phiên bản G Suite EnterpriseEnterprise for Education.
 • Cuộc họp 150 người chỉ khả dụng đối với phiên bản G Suite Business.
 • Các cuộc họp 100 người chỉ khả dụng đối với phiên bản G Suite BasicEducation.

Bật / tắt theo mặc định:

 • Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech