Hangouts Meet: hỗ trợ số liệu báo cáo API và máy tính bảng

Tháng 2 28, 2018


Hangouts Meet giúp người dùng kết nối với nhóm từ mọi nơi với kết nối cuộc gọi điện video khá dễ dàng. Hôm nay, Google giới thiệu các tính năng mới để giúp quản trị viên tối đa hóa phương thức cộng tác.

Số liệu của Hangouts Meet được thêm vào báo cáo API của G Suite

Để giúp quản trị viên hiểu rõ hơn về việc sử dụng Hangouts Meet trong miền, Google sẽ giới thiệu hơn 50 số liệu mới trong báo cáo API về hoạt động sử dụng của khách hàng. Các số liệu mới này cung cấp chi tiết về thời lượng, quy mô và đặc điểm cụ thể về thiết bị của các cuộc gọi Meet trong tổ chức.

Điều này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về cách cải thiện sự hợp tác và năng suất của tổ chức với Meet. Tất cả các số liệu liên quan đến Hangouts đã được cung cấp trước đó trong nhóm số liệu của Google+ đã được di chuyển đến nhóm số liệu mới được gọi là Meet.

Hangouts Meet đã được hỗ trợ trên máy tính bảng

Giờ đây, người dùng có thể sử dụng Hangouts Meet trên máy tính bảng Android và iOS. Điều này sẽ giúp các thành viên trong nhóm tham gia các cuộc họp từ bất kỳ thiết bị nào của họ.

Hangouts Meet giúp người dùng kết nối với nhóm từ mọi nơi với kết nối cuộc gọi điện video khá dễ dàng. Hôm nay, Google giới thiệu các tính năng mới để giúp quản trị viên tối đa hóa phương thức cộng tác.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Số liệu mới trong báo cáo API: chỉ dành cho quản trị viên

Hỗ trợ máy tính bảng: tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech