Hangouts Meet: thiết kế mới trên web

Tháng 11 07, 2019


Tính năng mới:

Meet sẽ có giao diện mới trên web. Mặc dù không có thay đổi về tính năng, nhưng người dùng sẽ nhận thấy một số cải tiến trực quan, bao gồm:

  • Các phông chữ được cập nhật sử dụng các kiểu chữ được thiết kế tùy chỉnh và rất dễ đọc của Google
  • Các điều khiển (như nút, hộp thoại và thanh bên) được cập nhật và nhất quán
  • Thay đổi về biểu tượng và màu sắc giúp dễ nhìn hơn

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 24/10/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 07/11/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Những thay đổi này sẽ diễn ra theo mặc định.

Nguồn: LVtech