Hiển thị rõ hơn các cuộc họp ngắn hơn trong Google Calendar

Tháng 7 17, 2020


Tóm tắt

Trong Google Calendar, các sự kiện ít hơn 25 phút sẽ phản ánh tốt hơn thời lượng thực của sự kiện, chiếm ít không gian hơn trong chế độ xem ngày (daily view). Thay đổi này cũng sẽ hiển thị trong phiên bản in của lịch.

Trước đây, các sự kiện ngắn hơn này được hiển thị giống như các sự kiện 30 phút. Với bản cập nhật này, hy vọng sẽ làm cho lịch trình của người dùng dễ đoán và dễ quản lý hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát dành cho quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: tính năng này được BẬT theo mặc định và có thể bị tắt trong cài đặt tài khoản trong Tùy chọn xem “Hiển thị các sự kiện ngắn hơn cùng kích thước với các sự kiện 30 phút”. Để duy trì mức độ dễ đọc của các ký tự, mặc định TẮT cho các tài khoản dùng ngôn ngữ Ả Rập, Trung Quốc, Nhật và Hàn Quốc.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày tùy vào khả năng hiển thị tính năng, bắt đầu từ ngày 7/7/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày tùy vào khả năng hiển thị tính năng, bắt đầu từ ngày 21/7/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite.

Nguồn: LVtech