“Hiển thị người chỉnh sửa” cung cấp thêm ngữ cảnh về những thay đổi được thực hiện trong Google Docs

Tháng 5 08, 2021


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể xem thông tin phong phú hơn về lịch sử chỉnh sửa của một loạt nội dung cụ thể trong Google Docs. Chỉ cần đánh dấu và nhấp chuột phải vào một loạt văn bản và chọn “Hiển thị người chỉnh sửa” từ trình đơn thả xuống. Tại đây, người dùng có thể xem danh sách những người chỉnh sửa và bản chỉnh sửa mới nhất cùng với thời gian.  Người dùng cũng sẽ có tùy chọn để mở Lịch sử phiên bản của tài liệu.

Điều này giúp dễ dàng theo dõi các chỉnh sửa do nhiều cộng tác viên thực hiện, mang lại thông tin chi tiết hơn về những người chỉnh sửa gần đây là ai, những thay đổi nào đã được thực hiện và khi nào.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: tính năng này hiện đã khả dụng.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 3/5/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus và Education Plus.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech