Hiển thị thông tin vắng mặt khi trả lời hoặc đề cập đến một người dùng trong nhận xét trên Google Docs

Tháng 1 28, 2021


Tóm tắt:

Trong Google Docs, giờ đây người dùng sẽ thấy thông tin vắng mặt khi trả lời hoặc đề cập đến những người dùng khác trong một nhận xét.

Khi đề cập đến một người khác trong một nhận xét, người dùng sẽ thấy thông báo vắng mặt và thông tin về thời điểm họ dự định quay lại.


Đối với chuỗi liên hệ nhiều người, người dùng sẽ thấy thông tin vắng mặt của các thành viên. Có thể chọn biểu tượng thông tin để xem từng người cụ thể.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 26/1/2021.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 15/2/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits.

Nguồn: LVtech