Hộp thoại chia sẻ mới của Google Drive, Docs, Sheets, Slides và Forms

Tháng 5 09, 2020


Tính năng mới

Google đang cập nhật giao diện để chia sẻ tập tin từ Google Drive, Docs, Sheets, Slides và Forms trên web. Giao diện này sẽ thay thế giao diện trước đây được sử dụng để chia sẻ tập tin và quản lý các thành viên được chia sẻ. Những thay đổi này sẽ giúp việc chia sẻ tập tin chỉ với những người cụ thể dễ dàng hơn mà không cần mở rộng quyền truy cập ngoài nhu cầu.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Quan trọng

Chia sẻ tập tin là rất quan trọng trong hợp tác. Điều này đặc biệt đúng trong hoàn cảnh hiện nay, vì nguồn nhân lực làm việc từ xa và cộng tác trên các tập tin từ các vị trí khác nhau. Bằng cách giúp chia sẻ tập tin với những người cụ thể dễ dàng hơn, hy vọng sẽ cải thiện việc hợp tác trong khi giảm rủi ro truy cập ngoài ý muốn bởi người dùng.

Thông tin bổ sung:

Google đã thực hiện một số thay đổi đối với trải nghiệm chia sẻ. Việc này giúp thực hiện các tác vụ thông thường dễ dàng hơn, tránh thay đổi quyền do vô ý và nhanh chóng xem ai có quyền truy cập vào tập tin. Cụ thể người dùng có thể nhận thấy:

  • Giao diện tách biệt, tập trung vào tác vụ: hộp thoại chia sẻ mới làm nổi bật các tác vụ thiết yếu của người dùng như chia sẻ tệp, thay đổi quyền và xem quyền truy cập tệp. Thiết kế lại cũng tách biệt trực quan việc chia sẻ với mọi người và các nhóm khỏi chia sẻ liên kết.
  • Nút “sao chép đường liên kết” nhanh: Google đã thêm một nút “sao chép đường liên kết” để dễ dàng nhận đường dẫn liên kết hơn mà không cần thay đổi quyền đối với đường dẫn liên kết.
  • Dễ dàng xem quyền truy cập hiện hữu: giao diện mới hiển thị rõ hơn những người hiện có quyền truy cập vào mục này, giúp dễ dàng kiểm tra và thay đổi quyền nhanh chóng.

Giao diện chia sẻ mới của biên tập viên Google Drive và Docs

Giao diện chia sẻ cũ của biên tập viên Google Drive và Docs

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: thay đổi này sẽ diễn ra theo mặc định. Không có kiểm soát quản trị đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 28/4/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 26/5/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite, Drive Enterprise và người dùng tài khoản cá nhân.

Nguồn: LVtech