Hỗ trợ màu sắc và thêm nhiều cập nhật để in trên Google Calendar

Tháng 7 21, 2020


Tóm tắt:

Google đã thêm một số cải tiến để người dùng có thể in chương trình nghị sự trên Google Calendar. Bây giờ, có một tùy chọn mới để in lịch với đầy đủ màu sắc, vì vậy người dùng có thể theo dõi các loại sự kiện khác nhau dễ dàng hơn.

Sử dụng tùy chọn “Xem” mới, người dùng cũng có thể in một ngày hoặc một tuần mỗi tờ.

Với bố cục in được cập nhật này, người dùng có thể in chế độ phù hợp với tối đa với các sự kiện trong 24h mỗi ngày để theo dõi rõ ràng.

Các sự kiện ít hơn 25 phút sẽ phản ánh tốt hơn thời lượng thực của sự kiện và vị trí hiển thị khi có chỗ trống.

Bản in ví dụ với sự hỗ trợ đầy đủ màu sắc mới

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát dành cho quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: các tính năng mới này đã được thêm theo mặc định. Cài đặt in mặc định hiện tại sẽ không thay đổi.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày tùy vào khả năng hiển thị tính năng, bắt đầu từ ngày 13/7/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày tùy vào khả năng hiển thị tính năng, bắt đầu từ ngày 27/7/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite.

Nguồn: LVtech