Hỗ trợ ngôn ngữ bổ sung cho phụ đề trực tiếp trong Google Meet

Tháng 12 19, 2020


Tóm tắt:

Google đang mở rộng phụ đề trực tiếp trong Google Meet cho những người nói tiếng Pháp, Đức, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha (Tây Ban Nha và Mỹ Latinh). Trước đây, tính năng này chỉ hỗ trợ tiếng Anh. Phụ đề trực tiếp cho phép người dùng khiếm thính, người dùng có ngôn ngữ chính khác nhau và người dùng trong môi trường ồn ào nắm bắt đầy đủ thông tin các cuộc họp.

Trong cuộc gọi Meet, mỗi người tham gia cuộc gọi điện video sẽ có thể chọn ngôn ngữ khi bật phụ đề.

Chọn ngôn ngữ phụ đề trong Google Meet.

Cài đặt phụ đề cũng sẽ "cố định". Điều này có nghĩa là nếu được bật hoặc tắt trong cuộc họp, phụ đề sẽ được lưu, cùng với ngôn ngữ đã chọn, và được áp dụng cho các cuộc họp trong tương lai.

Phụ đề không phải tiếng Anh hiện chỉ khả dụng trên web đối với các quốc gia APAC và EMEA, việc triển khai tính năng này ở Bắc Mỹ và Mỹ Latinh sẽ ra mắt vào đầu năm 2021. Ngoài ra, Google cũng sẽ mở rộng hỗ trợ cho các ứng dụng di động iOS và Android vào đầu năm 2021.

Ảnh hưởng:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định ở các quốc gia APAC và EMEA. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng phụ đề trong Meet.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15/12/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits, đồng thời khả dụng đối với người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech