Hoàn thành các biểu mẫu PDF cơ bản trực tiếp trong Google Drive trên thiết bị di động

Tháng 8 28, 2019


Tóm tắt:

Bây giờ người dùng có thể điền vào các biểu mẫu PDF có cấu trúc trong ứng dụng Google Drive trên thiết bị Android và iOS. Người dùng có thể hoàn thành các trường văn bản, chọn tùy chọn từ trình đơn thả xuống và chọn hộp kiểm hoặc nút radio. Sau khi điền vào biểu mẫu, người dùng có thể lưu các chỉnh sửa dưới dạng bản sửa đổi mới của tài liệu hoặc lưu một bản sao.

Tính năng này giúp việc hoàn thành hóa đơn kinh doanh, đăng ký sự kiện, biểu mẫu thuế và các loại biểu mẫu đơn giản khác nhanh hơn và dễ dàng hơn. Điều này giúp loại bỏ nhu cầu in, điền bằng tay và tải lên lại tài liệu, tiết kiệm được nhiều thời gian.

Để bắt đầu điền vào biểu mẫu, chạm vào nút bút chì trong bản xem trước PDF hoặc chạm trực tiếp vào trường biểu mẫu. Khi thực hiện xong, hãy lưu các chỉnh sửa hoặc lưu một bản sao của biểu mẫu.

Lưu ý rằng tính năng này không khả dụng trên các biểu mẫu XFA và không hỗ trợ chữ ký điện tử.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15  ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 22/8/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 22/8/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech