Hội nghị video ở bất cứ đâu với Google Meet trên thiết bị di động

Tháng 5 08, 2020


Tóm tắt:

Google Meet hiện sẽ tự động cải thiện video để thích ứng với điều kiện ánh sáng yếu. Giờ đây, người dùng có thể thực hiện cuộc gọi video từ bất cứ nơi nào, ngay cả khi với  ánh sáng dưới mức tối ưu, trên thiết bị Android hoặc iOS mà không phải lo lắng những người khác trong cuộc gọi không thể nhìn thấy.

Việc cải thiện video sẽ bắt đầu năm giây sau khi vào khu vực có ánh sáng yếu. Khi điều kiện ánh sáng thay đổi, Meet sẽ thích nghi một cách thông minh, ví dụ như tăng cường cải thiện khi điều kiện ánh sáng trở nên tệ hơn và tắt xử lý khi điều kiện ánh sáng được cải thiện.

Vì các thiết bị di động có phần cứng camera và khả năng xử lý khác nhau, kết quả thực tế có thể khác nhau giữa các thiết bị.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát dành cho quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và hoạt động tự động. Để tắt chế độ ánh sáng yếu, người dùng có thể thực hiện trong trình đơn cài đặt trong cuộc gọi.

Thời gian triển khai:

iOS

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Android

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 27/4/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng G Suite.

Nguồn: LVtech