Hộp tìm kiếm thông minh mới trong Google Drive

Tháng 8 07, 2018


Google đang cải tiến hoạt động tìm kiếm trong Google Drive. Khi người dùng nhấp vào tìm kiếm, sẽ thấy một loạt các tùy chọn. Nhấp vào tùy chọn để nhanh chóng thực hiện tìm kiếm với một bộ lọc có liên quan được áp dụng. Người dùng có thể thấy hiển thị:

  • Cộng tác viên: nhấp vào một người dùng để tìm kiếm các tập tin đã cộng tác.
  • Truy vấn tìm kiếm được đề xuất: nhấp vào một thuật ngữ để tìm kiếm.
  • Loại tập tin, lịch sử chỉnh sửa, mục ưu tiên và hơn thế nữa: nhấp để hiển thị các tập tin khớp với tiêu chí được đánh dấu.

Tìm kiếm nhanh hơn được hỗ trợ bởi máy học

Các bộ lọc này có thể giúp tìm các tập tin nhanh hơn mà không phải nhớ tiêu đề hoặc từ khóa cụ thể. Mỗi danh mục bộ lọc được đề xuất sử dụng tính năng máy học đa biến để dự đoán những tài liệu có nhiều khả năng được sử dụng nhất và bộ lọc sẽ cải tiến theo thời gian. Google hy vọng rằng những đề xuất này giúp người dùng tìm và lọc nội dung hiệu quả hơn trong Drive.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Tính năng này đã khả dụng với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ khả dụng vào ngày 8/8/2018.

Phiên bản phát hành:

Chỉ khả dụng đối với phiên bản G Suite Enterprise.

Thời gian triển khai:

Đang mở rộng triển khai (khả năng hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech