Jamboard sắp trở thành dịch vụ cốt lõi của G Suite

Tháng 2 28, 2018


Quản trị viên lưu ý!

Đầu năm nay, Google đã giới thiệu Jamboard―thiết bị bảng trắng kỹ thuật số cộng tác với các ứng dụng web và ứng dụng dành cho thiết bị di động đi kèm―khi cung cấp sản phẩm G Suite. Dịch vụ Jamboard cho phép quản trị viên G Suite quản lý các thiết bị Jamboard và cho phép người dùng G Suite tương tác với nội dung jam trên điện thoại, máy tính bảng hoặc trên web. Trong những tuần tới, dịch vụ Jamboard sẽ trở thành dịch vụ cốt lõi của G Suite dành cho miền của doanh nghiệp. Google chia sẻ thông tin này trước khi phát hành nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt chi tiết về việc chuyển đổi.

Nội dung sẽ thay đổi:

  1. Dịch vụ Jamboard sẽ trở thành dịch vụ cốt lõi của G Suite dành cho miền của doanh nghiệp. Dịch vụ này sẽ tuân theo thỏa thuận G Suite hiện có cũng như sẽ có cùng cam kết mức dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật như mọi dịch vụ cốt lõi khác.
  2. Dịch vụ Jamboard sẽ bị xóa khỏi danh sách Các dịch vụ bổ sung của Google và được thêm vào danh sách các dịch vụ cốt lõi của G Suite trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

Theo mặc định, dịch vụ Jamboard sẽ được BẬT khi khởi chạy nhưng sẽ tuân theo cài đặt chọn tham gia các dịch vụ mới.

Hãy theo dõi Trang tin nội dung cập nhật của G Suite để biết ngày phát hành Jamboard cụ thể dưới dạng một dịch vụ cốt lõi của G Suite.

Trân trọng!

 

LVtech