Kết thúc hỗ trợ IE11 đối với tất cả các ứng dụng Google Workspace

Tháng 12 14, 2020


Microsoft gần đây đã thông báo rằng sẽ ngừng hỗ trợ Internet Explorer 11 (IE 11). Do đó, người dùng nên chuyển sang một trình duyệt khác càng sớm càng tốt để tránh mọi gián đoạn dịch vụ có thể xảy ra như hiệu suất bị giảm sút hoặc lỗ hổng bảo mật. Google Workspace sẽ chính thức ngừng hỗ trợ IE 11 vào ngày 15/3/2021.

Trong vài tuần tới, Google sẽ bắt đầu hiển thị biểu ngữ cho tất cả người dùng Google Workspace vẫn đang sử dụng IE 11 thông báo về việc nâng cấp trình duyệt trước ngày 15/3/2021.

Xem Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin về các trình duyệt được hỗ trợ cho Google Workspace.

Làm thế nào để bắt đầu:

Phiên bản phát hành:

  • Ảnh hưởng đến khách hàng Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits.

Nguồn: LVtech