Kiểm soát mật khẩu nâng cao để tăng cường bảo mật

Tháng 11 16, 2018


Khi nói đến việc bảo vệ tài khoản trực tuyến, mật khẩu mạnh là vấn đề hàng đầu. Vì vậy, các tổ chức có nhiều quy định khác nhau đối với mật khẩu của người dùng. Quản trị viên G Suite có thể đã chỉ định giới hạn độ dài tối thiểu và tối đa đối với mật khẩu của người dùng. Với lần ra mắt này, quản trị viên có thể thực thi các yêu cầu mật khẩu nghiêm ngặt bổ sung để tăng cường bảo mật và đáp ứng nhu cầu tuân thủ của tổ chức.

Từ nay trở đi, quản trị viên có thể thực hiện những việc sau:

Yêu cầu người dùng đặt mật khẩu mạnh.

Nếu quản trị viên thấy độ mạnh mật khẩu yếu, bật cài đặt này sẽ cho phép quản trị viên buộc người dùng có mật khẩu yếu phải thay đổi mật khẩu. Lưu ý rằng cài đặt này là TẮT theo mặc định.

Kiểm soát thời điểm yêu cầu độ dài và độ mạnh của mật khẩu có hiệu lực.

Quản trị viên có thể chọn để thực thi các yêu cầu về độ dài mật khẩu vào lần sau khi người dùng thay đổi mật khẩu hoặc lần tiếp theo họ đăng nhập. Mặc định là bắt đầu thực thi vào lần sau khi người dùng thay đổi mật khẩu. Để thay đổi, hãy chọn hộp kiểm "Bắt đầu thực thi chính sách mật khẩu cho lần đăng nhập tiếp theo".

Nhắc người dùng thay đổi mật khẩu sau một số ngày nhất định.

Nếu không chắc chắn về việc có cần thực hiện việc này hay không thì quản trị viên nên để cài đặt này là "Không bao giờ".

Ngăn người dùng sử dụng lại mật khẩu cũ.

Để ngăn người dùng sử dụng lại mật khẩu cũ, quản trị viên nên bỏ chọn hộp kiểm "Cho phép sử dụng lại mật khẩu cũ". Cài đặt này là TẮT theo mặc định.

Quản trị viên có thể tìm thấy từng cài đặt này trong Admin console tại phần Bảo mật > Quản lý mật khẩu. Là một phần trong số những tính năng mới, Google cũng đang di chuyển cài đặt độ dài mật khẩu (tối thiểu và tối đa) từ thẻ Cài đặt cơ bản sang thẻ Quản lý Mật khẩu mới.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech