Kiểm soát quản trị nâng cao đối với Gmail IMAP

Tháng 3 11, 2021


Tóm tắt:

Giờ đây, quản trị viên có thể bật Gmail IMAP và Gmail POP riêng biệt và cho phép truy cập qua IMAP trên cơ sở từng ứng dụng trong Admin console.

Ngoài việc cho phép ứng dụng thư khách đồng bộ hóa qua IMAP và/hoặc POP theo chỉ định riêng rẽ, còn có một tùy chọn mới để chỉ định danh sách ID OAuth, là những ứng dụng khách IMAP đã được phê duyệt mà người dùng được phép sử dụng. Ví dụ: quản trị viên có thể chọn cho phép người dùng sử dụng ứng dụng thư mặc định trên thiết bị di động và máy tính. Theo mặc định, tất cả các ứng dụng IMAP sẽ được phép trừ khi tính năng này được bật rõ ràng. Lưu ý rằng ứng dụng khách IMAP chỉ có thể bị hạn chế trong trường hợp hỗ trợ OAuth.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ bị TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp miền hoặc đơn vị tổ chức (OU). Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt các tùy chọn IMAP cho tổ chức.
  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Người dùng cuối sẽ chỉ có thể sử dụng các ứng dụng khách IMAP trong danh sách cho phép đã được quản trị viên phê duyệt.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 2/3/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng G Suite Basic, Business, Nonprofits, Education và Enterprise for Education.
  • Không khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials.

Nguồn: LVtech