Kiểm soát thời lượng phiên cho các dịch vụ Google trên web

Tháng 4 06, 2018


Để bảo vệ dữ liệu của người dùng, sau hai tuần Google sẽ tự động đăng xuất tài khoản G Suite của bất kì người dùng nào trên các dịch vụ Google họ đang sử dụng trên web (như GmailDrive). Tuy nhiên, Google nhận được phản hồi rằng một số tổ chức cần thời lượng khác nhau cho từng trường hợp sử dụng khác nhau. Ví dụ: nếu người dùng truy cập vào dữ liệu công việc bên ngoài tổ chức/doanh nghiệp, thời lượng phải được đảm bảo ngắn hơn. Trong các trường hợp khác, thời lượng phiên nên dài hơn và không nên yêu cầu người dùng liên tục nhập mật khẩu của họ để đạt trải nghiệm tính năng tốt hơn.

Đó là lý do tại sao Google cung cấp cho quản trị viên G Suite Business, EnterpriseEducation khả năng chỉ định thời lượng phiên web cho các dịch vụ của Google (ví dụ: bốn giờ, bảy ngày hoặc vô hạn). Trừ khi người dùng tự đăng xuất trước, phiên sẽ tự động được đăng xuất khi khoảng thời gian quy định kết thúc và hiển thị nhắc nhở để nhập lại thông tin đăng nhập của người dùng.

Các cài đặt này áp dụng cho tất cả các thời lượng phiên web trên máy tính, cũng như một số phiên trình duyệt trên thiết bị di động. Ứng dụng di động, như Gmail cho Android và iOS, không bị ảnh hưởng bởi các cài đặt này. Các cài đặt này cũng chỉ áp dụng cho các miền mà Google chịu trách nhiệm về thông tin đăng nhập (Google là Nhà cung cấp Nhận dạng - Identity Provider). Không khả dụng với tên miền liên kết với Nhà cung cấp Nhận dạng khác sử dụng SAML, tính năng này sẽ được thêm vào trong tương lai.

Tần suất xác minh 2 bước (2SV)

Khi người dùng đăng nhập vào tài khoản G Suite, sẽ có tùy chọn “Nhớ máy tính này". Khi hộp kiểm được chọn, hệ thống sẽ không được nhắc nhở yếu tố thứ hai - ngay cả khi người dùng đăng xuất khỏi phiên làm việc của Google và đăng nhập lại.

Trong lần cải tiến này, Google sẽ cho phép tất cả quản trị viên hiển thị hộp thông báo này cho người dùng hoặc yêu cầu người dùng thao tác xác minh 2 bước mỗi khi đăng nhập.

Khi chọn "Cho phép người dùng tin cậy thiết bị khi xác minh 2 bước", thông báo sẽ được hiển thị. Đây là tùy chọn mặc định. Khi chọn "Không cho phép người dùng tin cậy thiết bị khi xác minh 2 bước", người dùng sẽ buộc phải xác minh 2 bước mỗi khi đăng nhập. Các cài đặt này có thể được tìm thấy trong Admin console ngay phần Bảo mật (Security) > Cài đặt cơ bản (Basic settings) > Cài đặt nâng cao (Advanced settings) để thực thi xác minh 2 bước. Việc này không ảnh hưởng đối với người dùng không thực thi xác minh 2 bước.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech