Kiểm soát truy cập nhận thức ngữ cảnh động hiện khả dụng đối với G Suite

Tháng 11 01, 2019


Tính năng mới:

Hiện tại, truy cập nhận thức ngữ cảnh cho G Suite hiện khả dụng phổ biến đối với các miền G Suite Enterprise và G Suite Enterprise for Education. Trước đây tính năng này khả dụng phiên bản beta.

Với quyền truy cập nhận thức ngữ cảnh, quản trị viên có thể thiết lập các cấp độ truy cập khác nhau dựa trên danh tính người dùng và bối cảnh của yêu cầu (vị trí, trạng thái bảo mật thiết bị, địa chỉ IP). Điều này có thể giúp cung cấp các điều khiển truy cập chi tiết mà không cần VPN và cấp cho người dùng quyền truy cập vào tài nguyên G Suite dựa trên các chính sách của tổ chức. Ví dụ: quản trị viên có thể sử dụng nó để:

  • Chỉ cho một số nhân viên truy cập Gmail bên ngoài mạng WiFi của doanh nghiệp/tổ chức.
  • Chỉ cho phép truy cập vào Drive nếu dữ liệu lưu trữ thiết bị máy tính của người dùng được mã hóa.
  • Cho phép người dùng từ một đơn vị tổ chức nhất định (ví dụ: ban điều hành) truy cập ứng dụng trên bất kỳ mạng nào, nhưng hạn chế quyền truy cập vào ứng dụng đối với các OU khác từ bên ngoài mạng doanh nghiệp/tổ chức.

Truy cập Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin về cách sử dụng quyền truy cập nhận thức ngữ cảnh. Để biết thêm chi tiết về quyền truy cập nhận thức ngữ cảnh và một số thông báo bảo mật G Suite khác, vui lòng xem bài đăng trên Blog.

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Xem video này để biết một số ý tưởng về cách sử dụng quyền truy cập nhận biết ngữ cảnh.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng quyền truy cập nhận thức ngữ cảnh.
  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động.

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 29/10/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 29/10/2019.

Phiên bản phát hành:

Bật / tắt theo mặc định:

Nguồn: LVtech